Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Socialdemokraterna Tjörn ser gärna fler undervisningstimmar i förskoleklasserna. Bild: Arkivfoto
Socialdemokraterna Tjörn ser gärna fler undervisningstimmar i förskoleklasserna. Bild: Arkivfoto

Öka undervisningstiden i förskoleklassen

Socialdemokraterna Tjörn tycker att förlängningen av skolplikten är bra och förespråkar ökad undervisning i förskoleklasserna.

Detta är en insändare. Åsikter som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren, kommentera den eller skriva en egen? Använd detta formulär eller mejla till [email protected]

I år är det två år sedan förskoleklass gick från att vara frivillig till att bli obligatorisk. Det betyder att skolplikten i Sverige har gått från att vara nio år till att vara tio år. För oss socialdemokrater tycker vi att förskoleklassen ska vara och är en naturlig del av vårt skolsystem. Förlängningen av skolplikten tycker vi Socialdemokrater är bra eftersom vi sedan tidigare vet att barn som verkar i och får utvecklas i stimulerande lärmiljöer senare får bättre möjligheter att utvecklas och lära.

Barn i förskoleklass har rätt till minst 525 undervisningstimmar per läsår, vilket i runda slängar ger 260 undervisningstimmar per termin till alla sexåringar och inte enbart några. Genom att skolplikten förlängts ett år ger det till exempel utrikesfödda barn ett helt år extra för att stärka deras språkkunskaper eller unga individer en möjlighet att få utveckla sin kreativitet eller öva sin förmåga till samspel med andra.

När väl förskoleklassen är slut för dagen är det många barn som fortsätter dagen på våra fritidshem och precis som förskoleklassen ska vara en naturlig del av vårt skolsystem, måste fritidshemmen vara en naturlig del av skoldagen. Fritidshemmen är en verksamhet som är mycket uppskattad av både barn och föräldrar eftersom det ger båda föräldrar möjlighet att förvärvsarbeta, det ger ensamstående föräldrar möjligheten att arbeta heltid och det ger framför allt barnen en trygg plats och en meningsfull fritid.

För att förbättra dessa verksamheter ytterligare vill Socialdemokraterna öka undervisningstiden i förskoleklassen, öka tillgången till specialpedagogiskt stöd i förskoleklassen, införa ett nationellt riktmärke för elevgruppernas storlek i fritidshemmen och höja personaltätheten samt stärka kvaliteten i fritidshemmen. Verksamheterna måste bli mer likvärdiga, personalen måste få bättre arbetsmiljö och barnen i dessa verksamheter måste garanteras en bra balans mellan lek och vila.

Socialdemokraterna Tjörn