Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Öppet brev till Sveriges regering och riksdag

Fredsrörelsen på Orust skriver ett öppet brev riktat till Sveriges regering och riksdag.

Detta är en insändare. Åsikter som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren, kommentera den eller skriva en egen? Använd detta formulär eller mejla till [email protected]

Nyligen presenterades den preliminära statsbudgeten. Bland dess ibland generösa tilldelningar märks särskilt anslaget till det militära försvaret, på dess väg till planerade cirka 90 miljarder kronor 2025.

Redan dagens nivå om 76 miljarder kontrasterar starkt mot anslaget på 22 miljarder till miljö- och klimatåtgärder. Summorna visar klart vilket hot som anses överhängande: det militära hotet från Ryssland. Klimat och miljö kan däremot vänta.. Hur realistisk och trovärdig är denna fördelning?

Enligt det statligt finansierade fredsforskningsinstitutet SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) satsar USA 732 miljarder dollar årligen (stigande) och hela Nato drygt 1000 miljarder dollar. Det Ryssland, från vilket ett militärt anfall mot Sverige ”inte kan uteslutas”, rustar för 61 miljarder dollar (utan höjningar) , alltså tolv gånger mindre än USAs militärbudget. Frankrike och England har var för sig lika stor militärbudget som Ryssland. Skulle ryssar sakna förmåga att räkna?

Enligt EUs grundlag, Lissabonfördraget, åläggs medlemsstaterna att undsätta en anfallen medlemsstat ”med alla till buds stående medel”. EU har ständigt 2 miljoner man i vapen, att jämföra med Rysslands 800 000 för hela dess gigantiska territorium från St Petersburg till Vladivostok. Sveriges regering och riksdag tycks okunniga om såväl EUs grundlag som elementära militära fakta.

Allt detta står i direkt motsats till den av alla stater accepterade FN-stadgan, vars första paragraf påbjuder att konflikter skall lösas med fredliga medel.

Fredsrörelsen på Orust, samlad till årsmöte förkastar statsbudgetens resursfördelning med dess prioritering av påstådda ryska hot framför ett väldokumenterat pågående hot mot klimat och mänsklig överlevnad.

Fredsrörelsen på Orust kräver att riksdag och regering dels skaffar sig en korrekt bild av det

tilltagande hotet mot planetens klimat, dels begrundar de faktiska militära styrkeförhållandena och hotbilderna i världen och slutligen noga studerar FN-stadgan och det Lissabonfördrag som riksdagen har antagit som lag för Sverige.

För Fredsrörelsen på Orust

Ola Friholt, ordförande