Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Avser motarbeta detaljplanen så långt det går

Medborgerlig Samling Stenungsund tycker inte att kommunen tar hänsyn till behoven från alla medborgare.

Detta är en insändare. Åsikter som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren, kommentera den eller skriva en egen? Använd detta formulär eller mejla till [email protected]

Under vecka 49 passade Stenungsunds kommun på att ha tre nya samråd gällande detaljplanen för det planerade resecentrum, där man med skohorn försöker klämma in detta mittemot och delvis på Stenungstorg. Tiden för samråden i december är tveklöst välplanerad, om man har för avsikt att medborgarna inte skall delta i processen, vilket varit genomgående tema för hela projektet. Platsen och kostnaden för projektet beslutades 2014 på ett internt möte, vilket kallades WorkShop, där medborgarna inte kunde delta. De nu genomförda samråden ger endast medborgarna möjlighet att delta och bestämma “färgen på tapeterna”.

Medborgerlig Samling (MED) har studerat beslutsprocessen, deltagit i samtliga samråd samt yttrat sig med starkt ogillande beträffande planen och beslutsprocessen. MED har publicerat ett kommunpolitiskt program på MED:s webbplats där en, till skillnad från kommunens egen sk översiktsplan, genomtänkt plan för infrastruktur i såväl Stenungsund som hela regionen presenteras.

MED Stenungsund avser motarbeta den presenterade detaljplanen så långt det går, då denna inte tar hänsyn till behoven från medborgarna i hela kommunen.

Utöver att den planerade kostnaden på minst 200 miljoner utgör ett kvalificerat slöseri med skattemedel, saknar förslaget långsiktig planering, användbarhet för medborgarna i hela kommunen, samt även åsidosätter grundläggande krav på demokratisk process.

Medborgerlig Samling Stenungsund är övertygad om att vi har samsyn med medborgarnas starka ogillande av såväl innehållet i detaljplanen, som beslutsprocessen och efterlyser därför återkoppling från medborgare.

Medborgerlig Samling Stenungsund