Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sten-Inge Kedbäck hoppades kunna sälja sitt hus i ekobyn och flytta in i en av de nybyggda lägenheterna. I bakgrunden syns Anna Ostrowski som bor i byn och Per Gyllenspets som hoppades att få bygga i byn.  Bild: Erika Olofsson
Sten-Inge Kedbäck hoppades kunna sälja sitt hus i ekobyn och flytta in i en av de nybyggda lägenheterna. I bakgrunden syns Anna Ostrowski som bor i byn och Per Gyllenspets som hoppades att få bygga i byn. Bild: Erika Olofsson

Beskeden i intervjun om ekobyn är uppseendeväckande

Vi undrar om övriga partier verkligen står bakom att på detta vis blockera möjligheterna för en levande och utvecklingskraftig landsbygd på Orust? skriver insändarskribenterna.

Detta är en insändare. Åsikter som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren, kommentera den eller skriva en egen? Använd detta formulär eller mejla till [email protected]

Genmäle avseende ST-tidningens intervju med Anders Arnell.

I ST-tidningen 1 juni kommenterar Anders Arnell, ordförande i utskottet för samhällsutveckling på Orust, utskottets beslut att i ett sent skede avbryta planarbetet för nya hyresrätter i Utsiktens ekoby.

Arnells besked i intervjun är uppseendeväckande. De innebär att det ska råda stopp för alla former av permanenta bostäder och blandade upplåtelseformer utanför huvudorterna på Orust. Den här landsbygdsfientliga hållningen är allvarlig i en kommun där just möjligheten till småskaligt, hållbart, boende på landet är en av de faktorer som starkt attraherar inflyttare.

Vi undrar om övriga partier verkligen står bakom att på detta vis blockera möjligheterna för en levande och utvecklingskraftig landsbygd på Orust?

För att inte direkta felaktigheter skall stå okommenterade kommer här några upplysningar:

• ”Ekobyn saknar reningsverk”. Fakta är att Utsiktens ekoby har fullgoda och av samhället godkända faciliteter för vatten- och avloppsrening i ett lokalt områdessystem, som återvinner näringsämnen ur avloppet i högre grad än kommunala reningsverk. Den nya bebyggelsen möjliggör en investering i att framtidssäkra ekobyns biologiska rotzonsanläggning för gråvatten. Förvaltningens bedömning var att avlopp och dricksvattenförsörjning har en tillfredsställande och hållbar lösning i den nya bebyggelsen.

• ”Bebyggelsen medför kostnad för skolskjuts och hemtjänst på landsbygden.” Västtrafiks linjer inklusive skolskjuts (linje 379) på morgonen går redan förbi Utsiktens ekoby, med busshållplats vid ekobyn. Inga ytterligare linjer eller hållplatser behövs. De planerade bostäderna är för övrigt inriktade mot barnfamiljer och ökar inte behovet av hemtjänst.

• ”Orust har en obalans i befintlig bebyggelse med ett stort inslag av fritidshus.” Utifrån den analysen, som vi helt delar, framstår det som kontraproduktivt att stoppa ett projekt som handlar om just nya permanentbostäder.

• ”Nybyggnation hänvisas till de större samhällena”. De familjer som aktivt sökt sig till att medverka i byggemenskapen, flyttar från Göteborg till Orust för att få bo just i Utsiktens ekoby, inte i någon av tätorterna. Den inflyttningen och de skatteintäkterna uppstår inte i någon tätort genom att de planerade bostäderna i Utsikten nu stoppas, utan den går Orust enbart miste om.

• ”Att planen kom upp för prövning är ett misstag, den går tvärs emot strategin för byggnation i kommunen.” Orusts Program för bostadsförsörjning ger faktiskt ingen täckning för det här påståendet. Tvärtom bidrar planen till att uppfylla flera bostadsstrategiska mål som kommunen har misslyckats med. Men oaktat det: prövningen av planen mot kommunens mål gjordes av samma utskott redan 2018, då Arnell var utskottets vice ordförande. Att en plan ska prövas flera gånger mot samma fråga, så att ett en gång avgivet positivt besked i ett senare skede kan ändras till ett negativt dito, innebär att bostadsbyggandet ges omöjliga planeringsförutsättningar och arbetsförhållanden. Det är dåligt för alla, men inte minst är det förödande för små byggande aktörer.

Utsiktens Ekoby ek.för.

Anna Ostrovski, styrelseledamot

Utsiktens Byggemenskap ek.för.

Sten-Inge Kedbäck, ordförande