Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är inte ansvarsfullt att höja politikers arvoden samtidigt som alla andra måste spara! Det anser Vänsterpartiet Stenungsund. Bild: Annika Sahlin
Det är inte ansvarsfullt att höja politikers arvoden samtidigt som alla andra måste spara! Det anser Vänsterpartiet Stenungsund. Bild: Annika Sahlin

Dåligt omdöme att höja politikerarvodet!

Det är inte ansvarsfullt att höja politikers arvoden samtidigt som alla andra måste spara! Det anser Vänsterpartiet Stenungsund.

Detta är en insändare. Åsikter som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren, kommentera den eller skriva en egen? Använd detta formulär eller mejla till [email protected]

När budgeten skulle klubbas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november var alla partier rörande eniga om att vi behöver möta de kommande åren med försiktighet och återhållsamhet vilket innebär ett hårt sparbeting för Stenungsunds kommun och att vissa tidigare utlovade satsningar uteblir.

I budgeten finns sänkta ramar till i stort sett alla kommunens verksamheter utom ETT - politikernas arvoden. Där höjs budgeten med 1,6 miljoner. Till detta har S och M lagt till ett förslag; de vill höja budgeten med ytterligare 300 tkr för politikerna. Detta sena förslag om utökning av politikerarvodena kunde inte ges en rimlig förklaring och det leder tanken till att dessa pengar har utlovats till enskilda politiker via överenskommelser inom den egna majoriteten.

Att M och S i detta läge bestämmer sig för att ytterligare höja politikerarvodet på vissa poster som de själva kommer att bemanna visar på dåligt omdöme. En utredning kring arvoderingen har gjorts av Demokratiberedningen där alla partier är representerade och beslut kring detta togs så sent som i juni i ett enigt kommunfullmäktige. Vad har förändrats som motiverar ytterligare en höjning nu när alla andra i samhället uppmanas att ”göra uppoffringar”? Nästan hälften av fullmäktige tyckte att förslaget inte var tidsenligt, rättvist eller förenligt med god ton. Vänsterpartiet protesterade mot beslutet och vädjade med flera andra till S och M att tänka om på den här punkten men vi talade för döva öron.

Vänsterpartiet är beredda att gå ett steg längre. Varför inte ”frysa inne” ökningen av arvodena som det beslutades om i juni och genomföra detta ett år när det finns mer resurser att fördela i stället? Om politiskt förtroendevalda just detta år hade kunnat avstå från att höja sina egna ersättningar och visa att de var villiga att ta sin del av de besparingar vi alla måste förhålla oss till hade det skickat signaler som kanske rent av ökade respekten för politiker snarare än att ytterligare urholka den. Det är inte ansvarsfullt att höja politikers arvoden samtidigt som alla andra måste spara!

Annika Åberg Darell (V)

Jessica Gustafsson (V)

Helene Möller (V)

LÄS OCKSÅ: Skarp kritik mot förslag på nya arvoden till politiker

LÄS OCKSÅ: Ett förbud av a-traktorn löser ingenting