Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Korruption på Tjörn

Sven Johansson kritiserar moderaten Bo Bertelsen (M) i ett debattinlägg:

Detta är en insändare. Åsikter som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren, kommentera den eller skriva en egen? Använd detta formulär eller mejla till [email protected]

I ST-tidningens reportage angående ett bygglovsärende vid Ångbåtsbryggan på Klädesholmen den17 september intervjuades förvaltningschefen på samhällsbyggnadsavdelningen, Marie-Louise Bergqvist, som påstod att ombyggnad av befintligt plank och buskage var en mindre ändring som var anpassad till miljön. Påståendet var exempellöst- det fanns inget plank att bygga om på den aktuella fastigheten. Efter ett korrupt bygglov som hemlighölls i 9 månader uppfördes en 16 m lång och 2,65 m hög tät vägg på andra fastigheter än den man sökt på. En sådan tillbyggnad kan inte medges eftersom planen säger att ”byggnader inte får uppföras” en Kammarrättsdom på samma plats förbjöd 1994 en liknande vägg med måtten 1,85 x 2,25. Bygglovshanteringen är brottslig enl. Brottsbalken kap 20 §1.

Klädesholmens vägförening anmälde svartbygget till förvaltningen i april 2018. En ny anmälan riktad till nämnden lämnades under sommaren i god tid till augustimötet 2022 och med stöd av ett JO-uttalande, även denna negligerades.

Bo Bertelsen hävdade i intervjun att inga fel begåtts.

Bo Bertelsen har genom styrelsebeslut i Tjörns Hamnar sålt allmänplatsmark till grannfastigheten och 4–5 m2 av Ångbåtsbryggan har skänkts bort.

Hans grundlösa och felaktiga argument för försäljning finns med i yrkandet till LM. Avsikten med denna försäljning var en naiv föreställning om att den uppförda tillbyggnaden då skulle bli legitim. Ingenting kan vara mer felaktigt, genom att allmänplats har tillförts grannfastigheten så är denna nu planstridig och byggnadsnämnden är därmed förhindrad att bevilja nya lov på fastigheten förrän rättelse har skett, rättelse innebär att den allmänna platsen återförs till Tjörns Hamnar. B.B har gjort allt för att rättfärdiga svartbygget och samtidigt har partikollegan tillsammans med förvaltningschefen i samhällsbyggnadsförvaltningen blockerat vägföreningens anmälan till nämnden, och har fortsatt så sedan april 2018. Men först efter ytterligare minst tio års underlåtenhet går svartbygget i preskription. Underlåtenheten är brottslig enl. Brottsbalken kap.20 §1.

Bertelsen har orsakat stor skada för Tjörns Hamnar då man inte längre har rådighet över anläggningen, framtida renoveringar försvåras och blir mer kostsamma. Heder åt Björn Möller och Mona Lisa Dahlberg som båda reserverade sig mot försäljningen

Det vi har upplevt i ärendet under de senaste 10 åren är ett systematiskt rättsövergrepp. En rättslös juridisk gräddfil har skapats hos samhällsbyggnadsförvaltningen för att köra över de boende och gynna sommarboendes svartbygge.

Sven Johansson

Under 23 år ordf. i Klädesholmens vägförening Jag har på egen begären lämnat den posten och skriver nu under som en av drygt 600 kända sakägare, som gång på gång har bestulits våra juridiska rättigheter.

LÄS OCKSÅ: Grundlösa påståenden från Sven Johansson