Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Jenny Ingemarsson
Bild: Jenny Ingemarsson

Stenungsunds kommuns omsorg behöver en ordentlig genomlysning

S-kvinnor menar att vi behöver en ordentlig genomlysning av kommunens omsorg för att det ska bli verkstad, skriver S-kvinnor, Stenungsund.

Detta är en insändare. Åsikter som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren, kommentera den eller skriva en egen? Använd detta formulär eller mejla till [email protected]

Vad gör politikerna? Den frågan är självklar att ställa när man läser insändare och artiklar om äldreomsorgen i Stenungsund.

När S-regeringen skickar miljon efter miljon till vår kommun för att stärka vår omsorg, lindra effekterna av pandemin och ersätta för covid-kostnader så tar vi för givet att detta noga följs upp! Vi får återkommande höra att schemaläggningens längd inte är hållbar. Vad kostar det Stenungsunds kommun att år efter år inte ha en hållbar arbetsmiljö och schemaläggning? Vad kostar personalomsättningen?

Många i S-kvinnor jobbar själva inom kommun eller region och vi har återkommande träffar med personal inom äldreomsorg och LSS. Vi har under mandatperioden krävt kartläggningar för hur man kan förbättra personalens arbetsmiljö.

Heltid behöver vara en självklarhet

Några saker är tydligt och gäller både i vårt område och regionalt:

• Man vill som personal INTE uppfattas som ett huvud i en schemarad som kan flyttas runt!

• Arbetsgivarna måste tillgodose en bra och trygg arbetsmiljö, inte minst utifrån ett perspektiv om psykisk hälsa och att motverka stress. Ingen ska behöva bli sjuk eller sjukskriven på grund av sitt arbete.

• Medarbetarnas egenmakt och inflytande över arbetssituationen måste öka, liksom möjligheten och rätten till kompetensutveckling och rehabilitering vid behov.

• I de verksamheter och yrkesområden där den anställde riskerar att möta och utsättas för våld, behövs tydliga rutiner, det är helt oacceptabelt och att det är en arbetssituation som inte ska accepteras.

• Närvarande chefer som hinner med sitt jobb är en viktig faktor för att verksamhetens planering fungerar.

Vi behöver en ordentlig genomlysning av kommunens omsorg

Det här är ingen utopi utan handlar om att göra det som krävs. S-kvinnor menar att vi behöver en ordentlig genomlysning av kommunens omsorg för att det ska bli verkstad.

Och till sist, det kanske viktigaste:

• Jo, heltid behöver vara en självklarhet och det är en avgörande jämställdhetsfråga. Och en grundförutsättning för att välfärden ska klara sitt uppdrag, att kompetent personal arbetar heltid inom verksamheten

• Heltid kan inte skapas i en deltidsorganisation, det kräver en omställning och förändring av arbetssätt. Vi behöver bygga en heltidsorganisation där alla medarbetare har möjlighet till en god arbetsdag och rätt till återhämtning.

Arbetsmiljön inom främst de kvinnodominerade sektorerna är bristfällig och som konsekvens tvingas kvinnor ofta gå ner i arbetstid, ha längre och återkommande sjukskrivningar och gå i förtidspension. Man betalar själv för sin tuffa arbetsbörda och arbetsmiljö men en lägre framtida pension. Välfärdens deltidsarbete skapar fattigpensionärer, och det kan aldrig S-kvinnor acceptera.

Argumentet att det är för dyrt med heltider, återhämtning och längre scheman?

S-kvinnor är fullständigt övertygande om att personalomsättning, beordrade övertider, sjukskrivningar och vikarier kostar mycket, mycket mer.

S-kvinnor menar också att äldres rättigheter måste garanteras i en särskild äldreomsorgslag, som bland annat ska reglera rätt till hemtjänst, dagverksamhet, färdtjänst, vård– och omsorgsboende samt hälso- och sjukvård. Det får inte vara ett lotteri beträffande insatser beroende på var man bor.

S-kvinnor, Stenungsund

LÄS OCKSÅ: Undersköterskan Erica om hur jobbet förändrats: ”Stressen har ökat”

LÄS OCKSÅ: Vårdchefen sa upp sig i protest: “Det får finnas gränser”

LÄS OCKSÅ: Facket vill se mer engagemang för arbetsmiljön inom vården

LÄS OCKSÅ: Skola och sjukvård läsarnas viktigaste valfrågor

LÄS OCKSÅ: Kommunalrådet öppnar för satsningar inom äldreomsorgen – och höjd skatt