Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Synen på beroende och samsjuklighet har förändrats

Patienter har på grund av sin samsjuklighet idag svårt att få vård och stöd samordnat. Det skriver Janette Olsson (S), vice ordförande psykiatriberedningen i Västra Götalandsregionen.

Detta är en insändare. Åsikter som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren, kommentera den eller skriva en egen? Använd detta formulär eller mejla till [email protected]

Uppdrag Gransknings reportage om psykiatrin och hur patienter kan bollas mellan landsting och kommun visade 2018 på brister vi har i region- och kommunsverige. Patienter med komplexa tillstånd, samsjuklighet tillsammans med beroendesjukdom blev skickade fram och tillbaka mellan kommunens insatser och sjukvårdens vård.

Patienter har på grund av sin samsjuklighet idag svårt att få vård och stöd samordnat. Paradoxalt är att ansvariga följer lagar och regler – alla gör rätt och ändå blir det väldigt fel. I Sverige sticker vi ut vad gäller narkotikarelaterad dödlighet jämfört med andra länder i Europa och i Sverige sticker Västsverige ut och är högre ändå.

Regeringen har under december mottagit förslag från Samsjuklighetsutredningen som särskilde utredare Anders Printz ansvarar för.

Utredningen föreslår att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård, och inte som idag ett delat ansvar mellan kommun och hälso- och sjukvård.

Det är tydligt att synen på beroende och samsjuklighet har förändrats sedan Missbruksutredningen kom 2011, det verkar finnas en mognad för att se beroende som en psykiatrisk diagnos.

Stigmatiseringen kring beroendesjukdomar är stor, en del upplever att insatser och vård är villkorat och en del vågar idag inte söka vård då socialtjänsten är inblandade. Samsjukligheten, skadligt bruk och psykiska problem, ihop med att de oftare får kroppsliga sjukdomar gör att dödligheten är avsevärt mycket större om man jämfört med övriga befolkningen.

Människor med ett tungt skadligt bruk och grav psykisk ohälsa är svåra att behandla och det behövs vård och stödinsatser under lång tid. I Västra Götalandsregionen behöver beroendevården reella förutsättningar att vara jämlik i hela regionen men också möta det behov som finns. Då kan inte den politiska ledningen besparingar på psykiatrin. Förslagen finns, behovet finns så nu är det bara den politiska viljan som ska till!

Janette Olsson (S), vice ordförande psykiatriberedningen i Västra Götalandsregionen