Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vårt politiska driv är att klimatet ska prioriteras

Debatten om klimatpolitiken går vidare. Den här gången replikerar Miljöpartiet Tjörn:

Detta är en insändare. Åsikter som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren, kommentera den eller skriva en egen? Använd detta formulär eller mejla till [email protected]

Repliik på insändaren: ”Vill Miljöpartiet införa klimatdiktatur” (2/10)

Ditt engagemang för vårt klimat är glädjande. Att du dessutom tagit dig igenom en av IPCC´s rapporter är imponerande. Tyvärr tror vi dock att dina hänvisningar inte baserar sig i den senaste.

LÄS MER: Vill Miljöpartiet införa klimatdiktatur?

Den 9 augusti 2021 släppte FN:s klimatpanel, IPCC, sin senaste klimatrapport. Vetenskapen den lutar sig mot är entydig och bygger inte enbart som tidigare på modellering av framtida scenarier, utan också på observationer av faktisk utveckling. Ett av huvudbudskapen i rapporten är att kraftiga, snabba utsläppsminskningar behövs nu för att minimera temperaturökningen och att detta är avgörande för miljön, biologisk mångfald, luftkvaliteten och för vårt liv på jorden.

I vår tolkning av ditt inlägg verkar det som om vi skiljer vi oss åt i synen på hur allvarlig klimatkrisen är, men att vi i många delar vill vi samma sak.

Att utlysa klimatnödläge handlar för oss om att kommunen måste prioritera och agera utifrån förståelsen att vi idag lever långt förbi planetens gränser.

Utöver detta motionerar vi i samma motion om:

· att Tjörns kommun inför fossilförbud senast 2030

· att kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att ta fram en tydlig handlingsplan med förslag på konkreta styrmedel för hur den årliga minskningen av dessa utsläpp ska gå till.

· att kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att ta fram en klimatplan som bygger på anpassning inför de förändringar som ofrånkomligt kommer att ske i form av ökad nederbörd, torka, havsnivåhöjning och brist på livsmedel, inklusive vatten.

I tankarna kring dessa att-satser ryms till exempel ökad självförsörjning av livsmedel, bevarande av viktig åkermark, fossilfri egenproduktion av el, restaurering av våtmarker och åtgärder för koldioxid inlagring. Listan kan göras lång, och det vi vill är att uppdra åt vår förvaltning att utforma en klimatplan med tydliga styrmedel.

Vår intention och politiska driv är att klimatet SKA prioriteras, eftersom nästan all forskning pekar åt samma håll. Läget är mycket allvarligt och vi kommer att uppleva stora klimatförändringar. Vi vill absolut inte skrämma, snarare påvisa, och agera, eftersom vi fortsatt har möjlighet att påverka. Men då måste vi om vi våga fatta tuffa beslut.

Miljöpartiet Tjörn