Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi kan förhindra att barn dör

Socialdemokraterna Tjörn vill se ökade resurser till Ungdomsmottagningar, Vårdcentraler och Barn- och ungdomspsykiatrin för att de skall ha kapaciteten att hjälpa fler barn och erbjuda hjälpen snabbare samt med större flexibilitet.

Detta är en insändare. Åsikter som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren, kommentera den eller skriva en egen? Använd detta formulär eller mejla till [email protected]

Självmord, självmordsförsök och självmordstankar bland barn och unga är fortfarande ett stort samhällsproblem. Det är något ingen oss vill, eller borde behöva, tänka på men tyvärr är det en del av den verklighet vi lever i.

Socialdemokraterna har inte varit i styrande majoritet i Tjörns kommun eller i regionen på många år vilket tyvärr inneburit att vi inte kunnat bidra med de förändringar vi önskat för att motverka ungas psykiska ohälsa. Förändringar som skulle behöva ske på flera plan.

Bland annat inkom Socialdemokraterna under denna mandatperiod med en motion (politiskt förslag) om en ökad suicidprevention i form av så kallade hoppskydd på Tjörnbron. Detta har med framgång använts i andra kommuner och studier har visat att detta minskat antalet självmord då de som hindras sällan söker sig till annan plats då den reflektion som kan ske när möjligheten att begå en drastisk handling i en stund av desperation i stället kan leda till att personen söker hjälp.

Andra åtgärder som behövs är ökade resurser till Ungdomsmottagningar, Vårdcentraler och Barn- och ungdomspsykiatrin för att de skall ha kapaciteten att hjälpa fler barn och erbjuda hjälpen snabbare samt med större flexibilitet. Ökade resurser till skola att arbeta förebyggande genom en ökad närvaro av elevhälsa och information kring psykisk ohälsa och vart hjälp finns att få för elever är ytterligare en viktig åtgärd.

Självmord är något som sällan rapporteras om i media på grund av att studier visat att detta kan öka frekvensen men detta innebär inte att det inte sker i en alarmerande utsträckning, vilket anhöriga och räddningspersonal beklagligt nog kan vittna om. Insatser för att motverka detta kan därför inte vänta utan måste göras nu.

Emma Lennholm (S) Göran Hermanson (S)

LÄS OCKSÅ: Någonstans har vi tappat medmänskligheten

LÄS OCKSÅ: Om valkompass och att kroka arm...