Alla borde engagera sig i frågan om Ucklumskolans framtid

Ucklumskolans vara eller icke vara är inte en fråga enbart för Ucklumsbor. Beslutet om nedläggning kan påverka många andra också och det är viktigt att hela kommunen engagerar sig i frågan, anser insändarskribenten.

ANNONS

Till alla boende i Stenungsunds kommun!

Som ni säkert redan vet så är de styrande politikerna fortfarande fast beslutna om att stänga ner Ucklumskolan.

Vi som bor i Ucklum verkar de inte lyssna på alls. Det är ju dock inte bara oss det påverkar, så vi tänker att det är viktigt att hela kommunen engagerar sig, om ens lite. Vi ber alltså er om hjälp!

För det är ju så, att om skolan i Ucklum stängs, då fylls Spekerödsskolan med Ucklumbarn. Det innebär att inflyttade barn i Spekeröd inte kommer att få plats på skolan. Delar av framtida årskullar riskerar att behöva åka till andra skolor. För enligt relativa närhetsprincipen så har barnen i Ucklum/Svenshögen förtur till Spekerödsskolan gentemot barnen som bor i Spekeröd. Se Riktlinjer för skolplacering i Stenungsunds kommun, s. 4.

Några av er föräldrar har tyvärr redan fått testa på att köra era barn till förskolor i centrala Stenungsund, för att det varit fullt på Spekeröds förskola. Där går ju idag en stor del av Ucklums barn. Förskolan i Ucklum räcker idag tyvärr inte till. Hade vi haft tillräckligt med förskoleplatser i Ucklum så hade ni sluppit det. Så ni har redan fått testa på att köra era barn utanför Spekeröd till förmån för Ucklumbarnen.

Det ska inte behöva vara så. Alla barn borde ha rätt att gå på skolan/förskolan som ligger nära deras hem!

Vi i Ucklum vill ju absolut inte att varken ni i Spekeröd eller de i Ödsmål ska behöva pendla extra med era barn. Därför ber vi er att nu hjälpa oss och även er själva. För kanske är det just ditt barn, barnbarn eller din granne som inte får plats på Spekerödskolan ifall skolan i Ucklum stängs.

Vad kan ni då göra? Jo ni kan bland annat föra väsen, visa att ni inte tycker att det är rätt beslut. Gå ihop, skriv en insändare till ST-tidningen, säg att ni inte vill köra era barn till en annan skola. Prata med socialdemokraterna, moderaterna och liberalerna. Hjälp oss att få de att förstå att det är ett kortsiktigt beslut som påverkar hela kommunen länge! Det blir vi och ni som föräldrar som får betala för de extra kostnaderna!

Vi måste visa på en bredd. Att det inte bara är barnfamiljerna som tycker det är ett felaktigt beslut. Så alla engagemang är otroligt viktiga, oavsett om det är ifrån en barnfamilj, granne, mor-, farföräldrar eller pensionär!

Emma Andersson

ANNONS