Alla vill ha ett levande Ucklum – men det är inte det vi röstar om

Att följa kommunfullmäktiges beslut är att satsa på skola och utbildning för alla elever, skriver Johnny Alexandersson och Janette Olsson, båda S.

ANNONS
|

Nu närmar sig dag för folkomröstning angående Ucklumskolan. En skola som har få elever och som har stora behov av renovering. En skola som fordrar resurser som annars kan förstärka utbildning för alla kommunens barn. Mycket lite i debatten handlar om detta.

Förespråkarna för att behålla en skola i Ucklum med få elever och stort renoveringsbehov ber nu Stenungsundsborna att rösta för Ucklum som levande bygd, spännande nav och för attraktiviteten. Det ställer nog alla upp på – men det är inte det vi röstar om! Vi röstar om barns rätt till bra skola och utbildningsmöjligheter i Stenungsunds kommun.

ANNONS

6 av 27 barn som tillhör boendeområdet Ucklum och som skulle börja förskoleklass hösten 2023 sökte i våras Ucklumskolan. Övriga 21 barn sökte andra skolor. När skolan startade i augusti var det 3 av 27 barn som började på Ucklumskolan.

Fundera gärna på vad som ska prioriteras bort i vår kommun om inte verksamheten i Ucklum kan flyttas över till en annan enhet för bättre samordning och lokaler. Att Ucklum kan utvecklas är inte i motsättning på något sätt – så ställ gärna frågan om vad som ska prioriteras bort. Att följa kommunfullmäktiges beslut och rösta JA i folkomröstningen är att satsa på skola och utbildning för alla elever!

Johnny Alexandersson (S) kommunfullmäktigeledamot Stenungsund

Janette Olsson (S) kommunfullmäktigeledamot Stenungsund

ANNONS