Anmälningsplikten strider mot Barnkonventionen

Vi känner en stark oro inför anmälningsplikten. Det är glädjande att många inom vård och skola nu protesterar mot lagförslaget, skriver Rädda Barnens lokalföreningar i Stenungsund och på Tjörn.