Antal misshandlade kvinnor i Stenungsund ökar dramatiskt

Antalet misshandlade kvinnor och flickor har ökat dramatiskt i Stenungsund under det senaste året. Vi vill veta hur ni som styrande och opposition i Stenungsunds kommun tänker ta er an frågan? skriver Zonta International.

ANNONS

65 kvinnor har gjort anmälan om misshandel i Stenungsund under 2022.

Det är 23 fler än 2021 (42 fall) enligt rapport från Brå (Brottsförebyggande rådet). En ökning med 54,7 procent.

Ytterligare två kvinnor har mördats eller misshandlats till döds under 2022 i vår kommun. En förfärande ökning från tidigare år då siffran var noll.

Barnmisshandeln ligger dubbelt så högt i Stenungsund jämfört Tjörn (600 per 100 tusen invånare, Brås statistik), 180 barn i faktiska siffror.

Bakom varje siffra finns en kvinna, flicka eller ett barn.

Olof Lundberg (S), Maria Renfors (M) och Nedzad Deumic (KD) – detta är alarmerande siffror och vi inom Zonta International, som arbetar för att stärka situationen för kvinnor och flickor lokalt, nationellt såväl som internationellt, vill veta hur ni som styrande och opposition i Stenungsunds kommun tänker ta er an frågan?

Zonta International klubb

Kungälv/Stenungsund/Tjörn/Orust/Ale

ANNONS