Äntligen någon som tar bladet från munnen

Det som händer på gångbron är inga pojkstreck, det är ungdomar som aktivt avser att göra skada, hävdar insändarskribenten.

ANNONS

Tack du otrygge i Stenungsund!

Äntligen är det någon som säger som det är, och vad alla egentligen redan vet men inte säger: Föräldrar måste ta ansvar för sina barn och ungdomar. Disciplin och korrigerande samtal med barnen är en absolut nödvändighet för att de skall lära sig hur man uppför sig. Dom måste lära sig att respektera andra människor och deras ägodelar och det vi gemensamt äger och betalt via skattemedel.

Det som händer på gångbron är inga pojkstreck, det är ungdomar som aktivt avser att göra skada. Gångbron har funnits i +30år och det har aldrig tidigare varit ett problem med att stenar kastats på bilar – ta tag i ungdomarna och deras föräldrar – kasta sten från en gångbro är bara början på en karriär av vandalisering och kriminalitet.

ANNONS

Övervaka området och se till att få tag i dessa individer och involvera föräldrarna.

Det är inte dom som skall skyddas, det är vi andra som blir utsatta.

I detta sammanhang, med otrygghet, bör man också ställa sig frågan hur kommunen tänker när det planeras en gångtunnel vid Stenungs Torg/ Södra vägen. Snacka om otrygg miljö. Jag skulle inte vilja gå igenom en sådan tunnel en sen kväll – aldrig!

Bygg inte otrygga miljöer.

En annan otrygg i Stenungsund

ANNONS