Är S och M beredda att lägga prestigen åt sidan?

Det är viktigt att M och S tar sitt ansvar och visar alla kommuninvånare att demokratin är viktigare än prestigen, skriver oppositionsrådet Nedzad Deumic (KD).

ANNONS

På torsdag är det kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna och Moderaterna har då möjlighet att visa att demokratin är viktigare än prestigen. En nedläggning av Ucklumskolan föreslås fortfarande (!) av den oheliga alliansen – ett förslag som, olyckligtvis, stöttas av Liberalerna.

Engagerade kommuninvånare har samtidigt lyckats med en historisk bedrift för att försöka stoppa en nedmontering av välfärden under S- och M-flagg.

De har gjort en namninsamling i syfte att tvinga de ledamöterna i kommunfullmäktige att ta ställning till huruvida en folkomröstning ska genomföras i frågan.

Med 4 111 insamlade namnunderskrifter är det uppenbart att nedläggningen berör fler än de som bor i Ucklum. Människor förstår och känner med de barn på landsbygden som vill ha nära mellan hem och skola, och helst slipper åka skolbuss eller bli skjutsade till en annan del av kommunen. Denna empati är inte att underskatta och den behöver förstås som den genuina oro som det handlar om.

ANNONS

En kommun som Stenungsund behöver klara av att erbjuda en välfärd att lita på, i hela kommunen. Det duger inte att centralisera och bygga verksamheten utifrån endast hårda värden som effektivitet, elevantal och volymer.

De mindre sammanhangen och de mindre gemenskaperna behöver också få ta plats. För att alla barn ska kunna utvecklas och växa i en lagom takt.

Av formella skäl finns inte ärendet om nedläggning och ärendet om beslut om folkomröstning på samma dagordning, det senare ärendet förväntas behandlas först vid nästkommande sammanträde. Därför är det oerhört viktigt att S och M tar sitt ansvar och visar alla kommuninvånare att demokratin är viktigare än prestigen.

Det enda riktiga är att invänta ärendet om folkomröstning, låta kommunfullmäktige yttra sig kring det för att sedan besluta om skolans framtid.

S och M - är ni beredda att lägga prestigen åt sidan?

Med vänlig hälsning,

Nedžad Deumić (KD)

Oppositionsråd

Stenungsunds kommun

ANNONS