Att kommuninvånarna engagerar sig politiskt är bra, denna möjlighet finns alltid för medborgarna, som en demokratisk rättighet, skriver Jimmy Lövgren, MP Stenungsund.
Att kommuninvånarna engagerar sig politiskt är bra, denna möjlighet finns alltid för medborgarna, som en demokratisk rättighet, skriver Jimmy Lövgren, MP Stenungsund. Bild: Karl af Geijerstam

Att kommuninvånarna engagerar sig politiskt är bra

Reine Karlssons framträdande i kommunfullmäktige var i det sammanhanget magnifikt, rent retoriskt. Han förmedlade både övertygelse och saklighet i sin framställan under ”Allmänhetens frågestund”. Det ska han ha all heder av! Det innebär ändå inte att jag höll med honom i sak då, skriver Jimmy Lövgren, MP Stenungsund.

ANNONS

Att kommuninvånarna engagerar sig politiskt är bra, denna möjlighet finns alltid för medborgarna, som en demokratisk rättighet.

Reine Karlssons framträdande i kommunfullmäktige 20/4 2023 var i det sammanhanget magnifikt, rent retoriskt. Han förmedlade både övertygelse och saklighet i sin framställan under ”Allmänhetens frågestund”. Det ska han ha all heder av! Det innebär ändå inte att jag höll med honom i sak då.

Att vara fritidspolitiker innebär att man förutom sitt eget arbete också får hålla sig ajour med de ärenden/handlingar som presenteras för en i olika kommunala politiska sammanhang. Till detta ärende fanns en handling i form av en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), beställd av företaget Linköping Vind AB (ägt av Linköping kommun), vilka är de som söker tillstånd att starta upp två stycken vindkraftverk i Rämma. Någon annan handling förelåg inte för oss folkvalda fritidspolitiker i detta ärende denna kväll.

MKB:n är utförd av Sweco (svenskt konsultföretag med dokumenterad erfarenhet av miljöaspekter vid byggnation). De använde sig här av vedertagna metoder – till exempel av Miljöbalkens miljökvalitetsnormer, och av Naturvårdsverket rekommenderad beräkningsmodell, Nord2000.

Slutsatserna som redovisades i denna MKB var tämligen heltäckande förefaller det mig. Här finns redovisningar av alla önskvärda mätaspekter, samt även skyddstillägg som till exempel att företaget kan bli skadeståndsskyldiga ifall något skulle ske med bygget – såväl under byggnation som under drift (om om till exempel farliga kemikalier, eller dylikt, används).

Övergripande slutsatser av denna MKB var då att det egentligen inte föreligger någon större risk för negativa miljökonsekvenser av dylikt bygge på detta område. Man kan alltså inte säga att en sådan här byggnation skulle ’förstöra miljön’ för de boende i närheten. Det är kontentan av vad denna MKB visar upp efter de utförda beräkningarna. Och det var från denna MKB, denna enda bifogade handling, jag tog exempel och läste högt ur denna kväll.

Jimmy Lövgren, MP Stenungsund

ANNONS