Att stänga idrottshallen på Skärhamns skola var rätt val

Lite mögel får man tåla. Är det så socialdemokraterna resonerar när man kritiserar beslutet att inte ha gymnastikundervisning i Skärhamns skola idrottshall trots att den här fuktskadad? undrar insändarskribenterna.

ANNONS

På torsdagskvällen hölls en intressant interpellationsdebatt i Tjörns kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna som initierat debatten stod på kö för att kritisera rektorns beslut att inte ha gymnastikundervisning i Skärhamns skolas konstaterat fuktskadade idrottshall utan i stället hyra in sig i en annan hall under tiden fram tills skolans hall är åtgärdad.

Påståenden som ”oansvarigt”, ”slänga pengar i sjön”, ”mäter man mögel… så hittar man mögel” och att man borde använt hallen tills arbetsmiljöombudet begärt skyddsstopp, var tydliga signaler på oppositionens missnöje med rektorns beslut. Arbetarkommunens ordförande var självkritisk och hade efter bara ett halvår kommit på att de var kritiska redan då och borde agerat mer kraftfullt.

ANNONS

Är man missnöjd med ett beslut fattat på delegation är enda åtgärden att lyfta delegationen tillbaka till den som givit den. Vi får väl se om det kommer några sådana yrkanden på nästa nämndmöte.

Vi, som leder nämnden för vår majoritet, ställer oss helt bakom rektorns beslut. Eftersom skolan i övrigt hade en inomhusmiljö behäftad med risker så var det ett klokt beslut att inte nyttja en lokal som skulle visa sig ha samma risker. En chef som tar ansvar för sin personals och sina elevers bästa är en bra chef.

Vi anser också att arbetsmiljöansvaret självklart ska ligga ute hos cheferna i verksamheten, vem skulle vara bättre lämpad.

Tyvärr måste man nog betrakta debatten som ytterligare ett bidrag i den svartmålningskampanj av kommunens verksamheter som oppositionen tror ska leda till framtida valsegrar.

Det är lätt att måla svart, men ack så svårt att tvätta bort. Det kan till och med svärta ner dem själva en vacker dag.

Gunnemar Olsson (L) ordförande i Barn och utbildningsnämnden Tjörn

Bertil Ahlstrand (SD) vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden Tjörn

ANNONS