Gestaltningsbild nytt resecentrum i Stenungsund.
Gestaltningsbild nytt resecentrum i Stenungsund. Bild: ABAKO AB VÄSTFASTIGHETER

Avvakta byggandet av resecentrum

Annars blir det bara en glorifierad hållplats för minst 600 miljoner kronor, för samma omfattning av kollektivtrafik som nu, skriver representanter för Stenungsundspartiet.

ANNONS
|

Stenungsundspartiet är för ett Resecentrum i Stenungsund men byggandet av resecentrum bör hejdas tills Trafikverket bygger ut dubbelspår. Annars blir det bara en glorifierad hållplats för minst 600 miljoner kronor, för samma omfattning av kollektivtrafik som nu.

På kommunens hemsida presenteras utförligt kommunens Resecentrum och hur det ska byggas. I den första etappen byggs en perrong vid det spår som finns. I etapp 2 ska ett dubbelspår byggas.

I granskningsutlåtandet till detaljplanen anser Trafikverket, som ansvarar för byggande av järnvägen, att det är osäkert om och när dubbelspår kommer att byggas. Utan dubbelspår måste tågen precis som nu mötas vid den nuvarande stationen i Stenungsund vilket innebär ett extra stopp, dels vid Resecentrum och dels vid gamla stationen vid väntan på tåg norrut eller söderut.

ANNONS

Kostnaden för denna enkelriktade ”hållplats” som Resecentrum under nuvarande förutsättningar blir, bedöms i kommunens budget till 600 miljoner kronor. För att finansiera en så omfattande investering krävs mer skatteintäkter för att skolor och äldreomsorg inte ska drabbas. Redan nu är Ucklumskolan hotad. Inväntar vi beslut på dubbelspår har vi även ett befolkningsunderlag som kan finansiera investeringen.

Sist men inte minst har kommunen under många års tid saknat samhällsbyggnads- och stadsplaneringskompetens på ledningsnivå. Som beslutsfattare måste vi känna oss trygga i de beslutsunderlag som presenteras.

Under den här tiden har även den ursprungliga intentionen om ett regionalt resecentrum, som även förbättrade för resenärer till Tjörn och Orust, fallit bort och Stenungstorgs roll som handelscentrum har förändrats genom omfattande butiksstängningar.

Är detta rätt beslut? Avvakta beslut om dubbelspår innan resecentrum byggs!

För Stenungsundspartiet:

Ola Engström

Helena Järpsten, ordförande

Agneta Pettersson Bell, vice ordförande

ANNONS