Barnäktenskap är ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Barnäktenskap är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och strider mot FN:s barnkonvention. En majoritet av dem som blir bortgifta är flickor. Zonta International arbetar över hela världen för att stoppa barnäktenskap, skriver Gunvor Finnas, president.

ANNONS

Ett stort antal flickor och pojkar lever i en hederskontext i Sverige. De finns även här i Stenungsund och de vet att de sannolikt inte kommer att få välja vem de ska gifta sig med. Att leva under hedersförtryck innebär att familj och släkt förväntar sig och kräver att deras intressen sätts framför den unga personens. Val av partner är många gånger inte individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller ett större kollektiv.

Varje år förs barn och unga ut ur landet mot sin vilja för att giftas bort. Landets kommuner har dålig kunskap och bristande rutiner för att sätta stopp för barnens risk att bli bortgifta. Detta trots socialtjänstens lagstadgade ansvar att utan dröjsmål utreda barns behov av skydd och andra insatser. Det är inte heller många skolor som arbetar förebyggande med att informera barn och unga om bortföranden och de rättigheter barnen har att slippa bli bortgifta. Känner kommunen till vilka barn och unga som lever med den risken här i Stenungsund?

ANNONS

Flera bortföranden skulle kunna förhindras om myndigheterna ingrep tidigare och agerade mer skyndsamt. Det visar den intervjustudie som Jämställdhets- myndigheten gjort med yrkesverksamma om barn och unga som blivit utsatta för hedersförtryck eller annat våld och förtryck utomlands (Bortförda Barn och unga 2022:25).

Att själv få bestämma vem man vill leva med ska vara en självklarhet för alla. Om vi ska stoppa förekomsten av barn- och tvångsgifte så måste vi hjälpas åt.

Därför frågar Zonta International nu våra kommuner runt om i Sverige: vilken beredskap har ni på dessa områden?

Gunvor Finnas, president i Kungälvs Zontaklubb

ANNONS