Bättre att förebygga problemen än att reparera dem i efterhand

Det är bättre för alla i samhället om vi arbetar hälsofrämjande istället för att rätta till problem i efterhand, skriver Tanja Siladji Dahne (MP), ordförande i Delregional Nämnd Västra.

ANNONS
|

Från 2023 så är det nytt styre och en ny politisk organisation i Västra Götaland. Den rödgröna ledningen i regionen vill satsa på att säkra folkhälsa och förebyggande arbete - och detta måste ske i samarbete med kommunerna. Ett särskilt fokus ligger på att stötta barns psykiska hälsa genom tidiga insatser.

Nu har företrädare för regionen och kommuner, inklusive Tjörn och Stenungsunds kommun, samlats för en gemensam folkhälsodag för att stärka det förebyggande arbetet och dela erfarenheter av vad som fungerar.

Därför bjöd Västra Götalandsregionen den 10 november in politiker och tjänstepersoner i 11 kommuner runt Göteborg till en dag om folkhälsa, social hållbarhet. Genom att dela med sig av goda exempel kan kommunerna ta del av vilka insatser som fungera och hjälpa varandra vidare.

ANNONS

På plats fanns även företrädare för Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner för att bidra med ny kunskap.

Ett gott lokalt exempel där kommun och region krokar arm är Tanke och Hälsa-projektet på Tjörn. Kortfattat innebär det att alla elever i årskurs 8 får fylla i ett frågeformulär om hur det mår. Några av eleverna erbjuds därefter utbildning som skall stärka deras emotionella motståndskraft.

Programmet bygger på en modell från Island och är ett samarbete med Närhälsans vårdcentral på Tjörn och Närhälsans forsknings- och utvecklingsavdelning. Delfinansieras med nästan 5 miljoner av regionens sociala investeringsmedel. Ett projekt som under dagen får en egen programpunkt.

Jag lever efter uttrycket att det krävs en hel by för att fostra ett barn. Jag upplevde själv genom uppväxten hur viktiga mina vänners föräldrar, fotbollsledare och lärare var för att inte hamna snett. Mina erfarenheter från att vara familjehem för barn talar tydligt om hur det kan vara när denna by inte finns för ett barn, eller när byn behöver stöd. Det är en del av folkhälsan.

Efter den här dagen så hoppas jag att vi spridit kunskap, och ökat modet kring att våga satsa på förebyggande åtgärder - även i ett tufft ekonomiskt läge. För något annat har vi inte råd med!

Tanja Siladji Dahne (MP), ordförande Delregional nämnd Västra

ANNONS