Besluten hänger inte ihop i Stenungsund

Det är inte konstigt att det blir svårt med ekonomin med tanke på de beslut som fattas inom kommunen. Det anser Stenungsundspartiets representanter i sin insändare.

ANNONS
|

I Stenungsund dras närbussen in och det blir färre bussturer mellan Kolhättan och Stenungsund, samtidigt som en investering om minst 600 miljoner ska göras i ett resecentrum med 15 busshållplatser, Nils Ericsson terminalen i Göteborg har 18.

S och M med stödpartier har konsekvent röstat emot Stenungsundspartiets förslag om busskort till fler elever. Lägg till att beslut fattats om en mobilitetsstrategi där biltrafik ska minska med 21 procent. Besluten hänger inte ihop!

Men det slutar tyvärr inte där:

Stora Höga förskola, den bäst placerade förskolan i kommunen med sin närhet till både buss och tåg, dit föräldrar sökte för sina barn även från andra kommundelar just för närheten till kollektivtrafik, stängdes av S och M med stöd från C, L och KD när den var fullbelagd med kö.

ANNONS

Nu är den riven samtidigt som kommunen hyr in dyra moduler i centrum för att täcka behovet av förskoleplatser.

Inte undra på att det blir svårt med ekonomin med sådana beslut.

Nu står Ucklumskolan på tur att stängas om inte S, M och L tar sitt förnuft tillfånga:

Ucklum är en utbyggnadsort, populär bland barnfamiljer bland annat just för sin närhet till förskola och lågstadieskola. Att stänga skolan kommer att minska kommundelens attraktivitet vilket i sin tur är ett led i att uppfylla ett annat beslut, visionen om 35 000 invånare år 2035. Lösningen är givetvis att utöka antalet förskoleplatser i Ucklum vilket säkerställer elevunderlaget.

Det var så vi gjorde 2019 när vi, tillsammans med S som då största parti, beslutade om utbyggnad av förskolan med en avdelning och att Ucklumskolan skulle vara kvar om elevantalet översteg 40, vilket det idag gör med råge.

I kommunhuset talas det om en utbyggnad av förskolan i Spekeröd. Det förslaget saknar insikt om lokala förhållanden i kommunen och visar på bristande stadsplanering: det skulle innebära ÄNNU MER bilåkande.

Vi uppmanar M o S att stå fast vid beslutet från 2019 att Ucklumskolan ska vara kvar. Det finns en mängd utveckling och effektivisering inom administration och organisation som kan och bör göras oavsett det ekonomiska läget, som inte drabbar kärnverksamheterna negativt och utan att Ucklumskolan behöver stängas.

För Stenungsundspartiet

Helena Järpsten, ordförande

Agneta Pettersson Bell, vice ordförande

Sara Hohlfält, ledamot kommunfullmäktige

ANNONS