Besök skolorna och se hur det ser ut

När det gäller lokalerna för förskolan och grundskolan så är det under all kritik, skriver Marieanne Berndtsson (S).

ANNONS

Svar på Bo Bertelsens (M) insändare med rubrik ”Varför är S budgetförslag avseende skolan mindre än majoritetens?”

Bäste Bo Bertelsen, du skriver att jag ondgör mig över det sparbeting som drabbat barn-och utbildningsnämndens (skolans) verksamhet. Ja, självklart gör jag det för jag värnar om våra barns möjligheter och framtid. För mig är det viktigt. När man ”drar undan fötterna” och lägger en så stor sparåtgärd (31,5 miljoner) mitt i ett läsår som ni gjorde år 2019 som innebar att cirka 14 procent av personalen (cirka 10 tjänster/skola) skulle bort så får det självklart konsekvenser för lång tid framöver. Eleverna har gått i skolan sedan dess, varje skoldag. De har skolplikt. Tror du inte att detta ingrepp har påverkat dem? Tror du att de har haft samma möjligheter att lyckas?

Du och dina samarbetspartier som har haft makten under dessa år har haft all chans i världen att förbättra skolan. Istället har ni skapat stora överskott. Under de senaste tre åren drygt 207 miljoner. Det rimmar illa. Vem har fått betala ”priset”?

När det gäller lokalerna för förskolan och grundskolan så är det under all kritik. Eftersatt underhåll, trångboddhet och lokalbrist. Det har ni delvist löst med baracker år efter år. Det underhåll ni nu gör är akutåtgärder på grund av läckande tak, mögliga lokaler som skapat hälsoproblem med mera.

Bo Bertelsen, jag ger dig två goda råd:

1) Besök våra skolor. Se hur det ser ut i lokalerna. Lyssna på personalen, barnen och föräldrarna.

2) Besök skolor i andra kommuner. Se hur man kan skapa värdiga arbetsmiljöer.

Då kanske du förstår vad det är som skrämmer presumtiva kommuninnevånare och tilltänkta pedagoger.

Du gör långa utläggningar om att ni i majoriteten satsar mer på skolan än vad vi socialdemokrater gör i driftbudget för år 2024. Du nämner inte hur mycket. Tydlighet är bra. Det är vi ju överens om. Ni lägger 501,2 miljoner. Vi lägger 500 miljoner. Ni lägger alltså 1,2 miljoner mer, vilket motsvarar 0,2 procent. Inte mycket i det stora hela!

I er investeringsbudget finns det inga pengar för nya skollokaler de närmaste fem åren. Det har vi i vår investeringsbudget. Vi socialdemokrater är tydliga med vad vi vill.

Marieanne Berndtsson (S)

Ledamot i barn-och utbildningsnämnden, Tjörn

LÄS MER:Varför är S budgetförslag avseende skolan mindre än majoritetens?

ANNONS