Det nya styret har enats under parollen ”Ansvar för Stenungsund”. Det kräver ett helt annat tempo och politiskt ledarskap än vi bevittnat hittills. Det skriver Nedžad Deumić (KD) i ett debattinlägg. Arkivbild
Det nya styret har enats under parollen ”Ansvar för Stenungsund”. Det kräver ett helt annat tempo och politiskt ledarskap än vi bevittnat hittills. Det skriver Nedžad Deumić (KD) i ett debattinlägg. Arkivbild Bild: Annika Sahlin

Det är dags för S och M att kapa köerna

Det nya styret har enats under parollen ”Ansvar för Stenungsund”. Min enkla temperaturmätning vill utan tvekan att styret tar ett ansvar för förverkligandet av visionen. Det kräver ett helt annat tempo och politiskt ledarskap än vi bevittnat hittills. Det skriver Nedžad Deumić (KD) i ett debattinlägg.

ANNONS

Visioner är viktiga utifrån att de ger vår gemensamma samhällsutveckling en riktning. Vision 2035 behöver dock dammas av. En ny vision bör tas fram – en som är värdig vårt älskade Stenungsund.

Kommunfullmäktige antog 2013 en vision för Stenungsunds kommun, ”Vision 2035”. Stenungsund ska bli det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Visionens inriktningar är: ”attraktivt och välkomnande” och ”ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling”. Inriktningen ”attraktivt och välkomnande” innebär bland annat en ”trygg miljö” och i visionsdokumentet beskrivs att Stenungsund 2035 har cirka 35 000 invånare, erbjuder bostäder för alla behov (i olika former) samt har en god omsorg om äldre.

ANNONS

Om vi tar tempen på kommunens utveckling utifrån dessa inriktningsmål finns skäl till oro. 2022 hade kommunen 27 870 invånare enligt en färsk mätning från Statistikmyndigheten. Sedan 2021 har invånarna blivit 314 fler. Med den takten skulle kommunen ha 35 000 invånare först 2045 (!).

Samtidigt står cirka 7 000 personer i bostadskön till kommunens bostadsbolag Stenungsundshem, enligt deras egna siffror. Det är en lång kö som i praktiken leder till att vissa tröttnar och väljer en annan kommun. Som kommun förlorar vi värdefulla skatteintäkter, som finansierar vår välfärd, samtidigt som signalen till den yngre delen av befolkningen är: Vi har inte plats för dig om du inte kan köpa dig en egen bostad strax efter gymnasiet. Något som är varken attraktivt eller välkomnande.

Om vi fortsätter temperaturmätningen med att bedöma läget inom äldreomsorgen blir inte läsningen trevligare. Enligt databasen Kolada var väntetiden 4 månader till en plats på särskilt boende, 2022. En väntan som riskerar att förlängas ytterligare. Det planerade särskilda boendet för äldre, Hasselhöjden, har blivit försenat. Ett nytt särskilt boende prognosticeras vara färdigställt först 2026. Ett oroväckande faktum för alla som väntar på en plats i trygghet – där nödvändig vård och omsorg finns nära till hands, dygnet runt.

Tyvärr avslog en majoritet i kommunstyrelsen mitt förslag om att ge kommundirektören i uppdrag att presentera åtgärder som kan påskynda färdigställandet av Hasselhöjdens särskilda boende för äldre. Moderaterna fick sällskap av Centerpartiet och Sverigedemokraterna som avslog ett påskyndande.

Alternativen till en plats på ett särskilt boende är värre. För vissa innebär det orimligt många besök från hemtjänsten som inte räcker till. För andra blir väntan för olidlig och leder till att en plats i en annan kommun blir en räddning i nöden. Den kommunala äldreomsorgen måste ställa om och bli större och starkare – och det snabbare. Annars riskerar kökulturen att befästas i kommunen.

Det nya styret har enats under parollen ”Ansvar för Stenungsund”. Min enkla temperaturmätning vill utan tvekan att styret tar ett ansvar för förverkligandet av visionen. Det kräver ett helt annat tempo och politiskt ledarskap än vi bevittnat hittills. Om inte (S) & (M) tar tag i den negativa utvecklingen kommer kommunen sannolikt inte bli en attraktiv och välkomnande kommun med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet som sitt signum 2035. Stenungsund har inte råd med att bli en kommun som yngre och äldre personer väljer bort. Det är dags för (S) & (M) att kapa köerna.

Nedžad Deumić (KD)

Oppositionsråd

Stenungsunds kommun

LÄS MER:Det är fult att skryta – så detta blir ingen vacker läsning

ANNONS