Det är viktigt att kvinnor som utsätts för våld får rätt stöd

Våldet mot kvinnor måste synliggöras, motverkas och förebyggas. Det är helt oacceptabelt att behöva leva med risken för att utsättas för våld av sin partner, skriver oppositionsrådet Nedžad Deumić.