Döm om vår förvåning då Socialdemokraterna yrkade avslag på detta förslag till detaljbudget, speciellt med tanke på att man inte presenterade något eget förslag till beslut., skriver insändarskribenten.
Döm om vår förvåning då Socialdemokraterna yrkade avslag på detta förslag till detaljbudget, speciellt med tanke på att man inte presenterade något eget förslag till beslut., skriver insändarskribenten. Bild: Lovisa Essunger

Detaljbudget tack vare stabil majoritet

Socialdemokraterna på Tjörn är förvirrade. Ja, det kan man definitivt konstatera med tanke på vad som hände på senaste kommunstyrelse sammanträdet den 9 februari, då bland annat beslut på kommunstyrelsens detaljbudget skulle antas.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommunfullmäktige tog beslut 2022-11-17 på ramarna för varje verksamhet inom kommunen, så även för kommunstyrelsen, som fick en budgetram på totalt 74,9 mkr att fördela inom sin egen verksamhet för verksamhetsåret 2023.

Det var just den fördelning som kommunstyrelsen skulle ta beslut på, dvs ta beslut på detaljerna hur denna ram skulle fördelas (detaljbudget). Ett tjänstemannaförslag var framtaget som låg som beslutspunkt, vilket jag yrkade bifall på.

Döm om vår förvåning då Socialdemokraterna yrkade avslag på detta förslag till detaljbudget, speciellt med tanke på att man inte presenterade något eget förslag till beslut. Hur tänker man sig då att kommunstyrelsen ska drivas och styras under resten av året, om man anser att verksamheten inte behöver någon detaljbudget att förhålla sig till. Vad vill man med ett sådant förfarande, eller vad är egentligen andemeningen?

Detta fick vi inget svar på, utan svaret var rätt och slätt endast ”avslag”, samt att man ämnade lägga in en skriftlig reservation. En skriftlig reservation mot vadå, när man ju inte på något sätt mäktat med att lägga förslag på en egen detaljbudget att ta beslut på? Frågan är hur Socialdemokraterna tänker sig att de olika verksamheterna inom kommunen ska drivas och styras, om den nya given numera ska vara att de olika verksamheterna inte ska ha någon detaljbudget att förhålla sig till?

Alldeles oavsett detta så tog kommunstyrelsen lyckligtvis beslut på tjänstemannaförslaget på en detaljbudget, men detta efter att Socialdemokraterna begärde en votering. Denna votering vann den politiska majoriteten med de stabila röstsiffrorna 7–4. Till saken hör att Kristdemokraternas ledamot yrkade ingenting, men röstade för att kommunstyrelsen under 2023 inte skulle ha någon detaljbudget att förhålla sig till.

Lyckligtvis är den politiska majoriteten nu så stabil, och oppositionen så markant svag, att sådana substanslösa, för att inte nämna sanslösa yrkanden på förslag till beslut inte blir en verklighet.

Bo Bertelsen (M)

LÄS MER:Kö till podiet när heta ämnen debatterades i fullmäktige

LÄS MER:Fattiga januari – en realitet även i STO-regionens kommuner

ANNONS