En dag får ni kanske själva uppleva åldern och sjukdom

När resurser och de äldres olika behov blir åsidosatte blir det förödande för våra äldre. Vardagen får ingen mening och man blir stressad, ledsen och orolig, skriver signaturen ”Undersköterska från Tjörn”.

ANNONS

Till våra politiker och beslutsfattare inom Tjörns kommun:

Vill med detta brev beskriva hur viktigt det är med en god omvårdnad. Omvårdnad för våra äldre och demenssjuka som bor på våra boenden.

Varje vårdtagare är unik därför ska vården vara unik och kunna anpassas till varje vårdtagare. Alla ska ha lika värde, få ett bra bemötande, bli sedda och respekterade. De ska känna gemenskap, trygghet och värdighet och ha inflytande över sin vardag. Alla har rätt till glädje och vänlighet. Värme, närhet och lyhördhet är viktigt. Alla har även rätt till en meningsfull vardag. Samtal, promenader, läsning, sång och musik. På många ställen saknas detta idag.

ANNONS

Många behöver hjälp med allt. Hjälp med att komma upp ur sängen, hjälp med att gå på toaletten, tvätta sig, borsta tänder och klä sig. Hjälp att förflytta sig och att äta och dricka. Många är ledsna, förvirrade och oroliga. De behöver ständigt någon i sin närhet. Den trygga vänliga personalen som man känner igen. Det är viktigt att det finns utbildad personal. Personal som är erfaren och kan bemöta på rätt sätt. Personal som kan språket och som kan förstå vad våra vårdtagare menar och vill. Anhöriga har rätt till trygghet och bra vård för sina nära och kära.

När resurser och de äldres olika behov blir åsidosatta blir det förödande för våra äldre. Vardagen får ingen mening och man blir stressad, ledsen och orolig. Resurserna är inte anpassade efter den verklighet som råder. Budgeten går före socialtjänstlagen.

Beslutsfattare måste börja lyssna på alla kunniga som arbetar inom vården. All duktig personal som vill det bästa och ser hur allt fungerar idag. Personal som sliter och ställer upp.

Dessa ord är framförallt skrivna till er som har mandat att förändra. En dag får ni kanske själva uppleva åldern och sjukdom. Känslan att vara helt beroende av någon annans hjälp. Se då till att våra gamla redan idag får den hjälp och omsorg du själv velat ha.

Undersköterska från Tjörn

ANNONS