Politiken och förvaltningen var snabba på bollen för att verka för ett kommunalt övertagande av Tjörns ishall och ett driftsbidrag om fem miljoner för renovering som på så vis förhindrar att barn och unga påverkades negativt. Det skriver Socialdemokraterna Tjörn. Arkivbild
Politiken och förvaltningen var snabba på bollen för att verka för ett kommunalt övertagande av Tjörns ishall och ett driftsbidrag om fem miljoner för renovering som på så vis förhindrar att barn och unga påverkades negativt. Det skriver Socialdemokraterna Tjörn. Arkivbild Bild: Tony Balogh

En konkurs av ishallen hade påverkat barn och ungdomar

I det här fallet var politiken och förvaltningen snabba på bollen för att verka för ett kommunalt övertagande av ishallen och ett bidrag i form av ett driftsbidrag om 5 miljoner till Tjörns ishall för att arbetet med att renovera ishallen inte skulle stanna av och på så vis förhindra att barn och unga påverkades negativt.

ANNONS

När verkligheten förändras måste också politiken försöka att möta upp den förändrade verkligheten. Så var det i fallet med ishallen. Tjörns ishall hade av många olika skäl, hamnat i ett prekärt läge, och stod inför en konkurs som kunde ha påverkat många idrottande barn och ungdomar negativt. I det här fallet var politiken och förvaltningen snabba på bollen för att verka för ett kommunalt övertagande av ishallen och ett bidrag i form av ett driftsbidrag om 5 miljoner till Tjörns ishall för att arbetet med att renovera ishallen inte skulle stanna av och på så vis förhindra att barn och unga påverkades negativt.

ANNONS

Tyvärr är inte Tjörns kommun lika snabba på bollen när det kommer till våra barn och unga i förskola, grundskola och anpassad grundskola (tidigare särskolan). I majoritetens budget (M, L, C, TP och SD) får skolan inte de pengar de behöver för att täcka årliga prisökningar och lönejusteringar. Förskolorna och skolorna på Tjörn måste helt enkelt klara sig på 6,7 miljoner kronor mindre än vad de behöver för att kunna leverera 2022-års standard.

Vi socialdemokrater anser att det minsta vi kan begära är att barn- och utbildningsförvaltningen får de pengar de behöver för 2023 för att kunna säkerställa samma standard som 2022. För att förhindra de besparingar som majoritetens budget faktiskt bidrar till, kommer vi att väcka ett nämndinitiativ som kräver att barn- och utbildningsförvaltningen får de pengar de tidigare äskat. Förvägras barn- och utbildningsförvaltningen de pengar de behöver av majoriteten (M, L, C, TP och SD) kommer det att leda till ytterligare större barngrupper i förskolan, sämre arbetsmiljö för lärarna och minskade resurser till elevhälsan. Dessa konsekvenser kan vi dock mildra genom att ge barn- och utbildningsförvaltningen de 6,7 miljoner kronor som saknas för att tillgodose barn- och utbildningsförvaltningens begärda uppräkning för 2023. Socialdemokraterna har bestämt sig, nu ligger bollen hos M, L, C, TP och SD.

Socialdemokraterna Tjörn

LÄS MER:Ta bort pappa-mamma figuren – sätt barnet som symbol!

LÄS MER:Mentalt haveri hos S-Tjörn

ANNONS