Efter valet hände det oväntade; en röst på M blev en röst på fortsatt S-styre i kommunen, skriver Nedžad Deumić (KD) i Stenungsund.
Efter valet hände det oväntade; en röst på M blev en röst på fortsatt S-styre i kommunen, skriver Nedžad Deumić (KD) i Stenungsund. Bild: Annika Sahlin Ottosson

En röst på M blev en röst på mer S-styre och mindre frihetsreformer

Men för den som vill ha en borgerlig politik som sätter välfärdens kärna i fokus, där valfriheten snarare är regel än undantag och där vård- och omsorgspersonalen prioriteras, finns KD som alternativ, skriver Nedžad Deumić (KD) i Stenungsund.

ANNONS

Efter valet hände det oväntade; en röst på M blev en röst på fortsatt S-styre i kommunen – clownen som hoppade ut ur överraskningslådan brukar vara rolig men styrets senaste förslag gör det lätt att hålla sig för skratt.

Väljarna förtjänar att veta vad effekten av deras röster på S och M har lett till.

Under parollen ”Ansvar för Stenungsund” står följande i styrets gemensamma handlingsprogram: ”Det är utifrån våra likheter vi kommit överens om vilka förslag vi ska driva i vårt samarbete”. Det är inte orimligt att förvänta sig att den röst som lades på S skulle leda till bättre arbetsvillkor för välfärdens medarbetare och en bättre vård och omsorg, på samma sätt som M-väljarna säkerligen förväntade sig bättre stöd till företagande och mer valfrihet. Det är klassiska frågor som partierna har drivit.

ANNONS

Men nu är det andra bullar. Med den senaste tidens besked om att pressa fram vindkraft, där den är oönskad och när den inte är fullständigt utredd och om att lämna ett 40-årigt samarbete inom turism (läs Södra Bohuslän Turism) visar M i Stenungsund vad deras stöd till fortsatt S-styre faktiskt kostar väljarna. Rösten devalveras ytterligare då man konstaterar att styret inte har ett enda förslag som leder till att vare sig befintlig eller ny vård och omsorg kan bedrivas av externa aktörer - Stenungsund är den enda kommunen bland Göteborgsregionens tretton kommuner som inte erbjuder människor möjligheten att välja utförare inom vård- och omsorg.

S slår sig ofta för bröstet som arbetarnas parti, inte sällan tillsammans med fackliga parter som Kommunal. Men Kommunal kan inte stoltsera över frånvaron av arbetsmiljö- och lönesatsningar i S-styrets budgetförslag.

Ännu ett budgetförslag där de fina orden följs av obefintliga satsningar. Samtidigt vill man stänga den välfungerande och uppskattade Ucklumskolan, redan vid årsskiftet. Jag tänker att väljarna får dra sina egna slutsatser men en av mina är:

En röst på M blev en röst på mer S-styre och mindre frihetsreformer.

Men för den som vill ha en borgerlig politik som sätter välfärdens kärna i fokus, där valfriheten snarare är regel än undantag och där vård- och omsorgspersonalen prioriteras, finns KD som alternativ. Vi kräver att den som tar emot välfärdsinsatser kan välja kommunen och välja bort den, beroende på faktorer kvalitet och nöjdhet.

Vi kräver en satsning om 2 extra miljoner i lönesatsningar på vård- och omsorgspersonalen. Vi kräver politik som värnar företagandet, som sker i en kontext och bäst hanteras genom samarbete med de aktörer som finns kring oss – våra grannkommuner.

Att köra över kommuninvånare som inte håller med i vindkraftsfrågan. Att klippa banden till Tjörn och Orust i turismfrågor. Att svika barn och föräldrar på landsbygden. Det är styrets melodi hittills. Men de kan fortfarande ändra sig inför fullmäktige i juni. Oavsett vad de gör är åtminstone en sak säker. Det är viktigt vad man stoppar i lådan – clownen som hoppar ur den är inte alltid så rolig.

Nedžad Deumić (KD), oppositionsråd Stenungsunds kommun

ANNONS