En skolutredning utan barnperspektiv

Det är uppseendeväckande att utredningen inte belyser vilka konsekvenser en eventuell förändring skulle kunna ha för våra barn, menar Föräldrainitiativet tahem6orna.nu.

ANNONS
|

Med anledning av barn- och utbildningsförvaltningens utredning titulerad “Utredning av skolplacering årskurs 6 östra Tjörn” – offentliggjord 18/3, vill vi belysa några punkter.

Utredningen innehåller välgrundade analyser kring både lokalfrågan på Tjörns skolor såväl som generella personalförhållanden för vår kommuns fantastiska skolpersonal. Det gör oss uppriktigt glada, att både politiker som förvaltning är mån om goda villkor för skolpersonalen.

Det är dock ytterst uppseendeväckande att utredningen inte belyser vilka konsekvenser en eventuell förändring skulle kunna ha för våra barn.

Det man i folkmun brukar kalla för en “barnkonsekvensanalys”, används för att "Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa." Således kan man undra varför en analys av både lokalfrågor och personalfrågor ansågs vara rimligt att beakta, men barnens perspektiv och aspekter som till exempel social mognad, betygsättning, trygghet och sammanhållen skolgång, saknas.

ANNONS

Konsekvenserna av ovan (både positiva som negativa) utelämnas till den milda grad att endast tre enkätfrågor till nuvarande barn i klasserna 5, 6 och 7 tas fram. Var är barnkonsekvensanalysen och hur kan den missas i en utredning som påverkar närmare hundra barn i vår kommun varje år? Vi noterar här också att våra argument, som bygger på samtal med föräldrar, skolpersonal, polis med flera som följt situationen på olika sätt under de senaste åren, står i stort sett obemötta.

Enligt förvaltningen självt ingår inte ovan i utredningsuppdraget från barn- och utbildningsnämnden (BUN). Följdfrågan blir således hur ett välgrundat och avvägt beslut skall kunna tas i frågan?

Vi uppmanar politikerna att lägga undan prestigen och visa att man önskar medborgardialog genom att leda med exempel. Målet är öppet och bollen ligger i era händer!

Föräldrainitiativet tahem6orna.nu

ANNONS