2008 flyttades Långelanda församlingshem. Kommer det att säljas nu? Arkivbild
2008 flyttades Långelanda församlingshem. Kommer det att säljas nu? Arkivbild Bild: Berit Stridh

Ett fräckt utspel mot församlingsborna som snarast bör rivas upp!

Det är vansinne att sälja Långelanda församlingshem, anser skribenten till insändaren.

ANNONS

Orusts pastorat tänker sälja Långelanda församlingshem!

Det börjar ryktas i Långelanda församling att församlingshemmet finns med bland de byggnader som pastoratet avser sälja. När man dessutom får höra att pastoratet redan avstyckat tomten runt församlingshemmet, för att vad man kan förstå förbereda en försäljning, ja då är det väl sant? Detta planerar Orusts pastorat utan att församlingsborna blivit informerade eller fått komma till tals! För att om möjligt stoppa detta vansinne har några engagerade personer, som kallar sig ”Församlingshemmets Vänner” börjat nysta i frågan och satt upp skyltar för att varsna folket om faran. Församlingshemmet har från sin tillkomst till dags dato haft följande för de flesta ”okända resa” från Röra till nuvarande plats vid kyrkan:

ANNONS

1961 beslutade Långelanda församling, att bilda och överlämna församlingshemmet till en stiftelse benämnd ”Stiftelsen Långelanda Församlingshem”. Man upprättade urkund med stadgar för stiftelsen, som därefter blev införd i Orusts, Tjörns och Inlands dagbok som lagfaren ägare av fastigheten. 1986 beslutade en enhällig stiftelsestyrelse att stiftelsen skulle upphöra vid årsskiftet 86/87 och att församlingshemmet skulle återgå till församlingen. Det beslutet blev dock inte inskrivet i lagfartsregistret! Våren 2008 beslutade Myckleby kyrkonämnd, i tron att man ägde fastigheten, att flytta församlingshemmet och sälja tomten vid Röra. Den 6.e augusti genomfördes flytten inför många församlingsbors åsyn till nuvarande plats, och som gick i princip smärtfritt. - Att sälja tomten vid Röra gick dock inte lika smärtfritt, då det hakade upp sig i lagfartsfrågan. Länsstyrelsen ställde sig på tvären trots överklaganden och framläggning av stiftelsens beslut 1986. Det blev nu klarlagt att församlingshemmet ägdes av stiftelsen. En ny stiftelsestyrelse bildades 2009, med gamla urkunden och stadgarna som grund, och tomten kunde därefter säljas. - Under flera år stod sedan stiftelsens församlingshem till god och avsedd nytta för kyrklig verksamhet på kyrkans mark och försäljningsintäkten stod på banken och växte lite varje år. - Efter några år kändes detta förhållande inte meningsfullt och 2018 beslutade den nya styrelsen att som gåva till Orusts pastorat, överlämna församlingshemmet och de ekonomiska tillgångarna att utnyttjas för verksamhet i församlingshemmet, enligt stadgarna. Det vill säga, Orusts pastorat skulle förvalta församlingshemmet i Långelanda för kyrkligt evangeliskt-lutherskt församlingsarbete och i överensstämmelse med bibeln och Svenska kyrkans bekännelseskrifter.

Då ”denna resa” med urkund och stadgar överlämnades för pastoratets arkivhållning i samband med att gåvan överlämnades, upplevs pastoratets planer om försäljning och redan genomförd tomtavstyckning som ett fräckt och försåtligt utspel mot församlingsborna och som snarast bör rivas upp!

Gunnar Persson Kastet, Stillingsön

ANNONS