Ett resecentrum ska fungera för alla som bor i Stenungsund

Medborgerlig Samling (MED) i Stenungsund vill inte att man lägger 600 miljoner på ett resecentrum på den nu planerade platsen. Ett resecentrum ska fungera för alla, inte bara för de som bor i de centrala delarna, anser skribenten.

ANNONS

Svar till: ”Vill invånare i Stenungsund inte ha ett resecentrum

Medborgerlig Samling (MED) i Stenungsund har under lång tid insett att Stenungsund behöver ett modernt resecentrum. Dels för att kunna tillgodose arbetspendling till och från kommunen.

Men även för att tillgodose medborgarnas krav på ett fungerande resecentrum, vilket skall fungera för alla delar av kommunen. Inte bara för de som bor i de centrala delarna.

MED är därför motståndare till att lägga 600 miljoner på ett resecentrum på den nu planerade platsen i centrum, då planen inte medför den långsiktighet samt medborgarnytta som kan förväntas av medborgare i hela kommunen. Speciellt viktigt då kommunen avser växa med cirka 40 procent medborgare fram till 2035.

ANNONS

MED:s förslag består av två delar. I vårt kommunpolitiska program presenteras båda planerna.

• Dels en plan för tiden med enkelspår genom kommunen, vilken bygger på att utnyttja befintligt resecentrum så långt möjligt.

• Dels en plan för den tid då dubbelspår kan implementeras. Planen med dubbelspår genom kommunen kommer aldrig kunna genomföras på nuvarande sträckning, då markförhållandena inte medger detta, hur gärna kommunen samt (M/S) önskar detta.

Ronald Forsell på Tjörn kan vara säker på att vi inom MED Stenungsund självklart ser att behovet av ett resecentrum även måste fungera för boende på öarna. Vi efterlyser därför en plan för infrastruktur som inte bara är långsiktig, utan även fungerande regionalt.

Dock har planen för dubbelspår förändrats ganska radikalt. Anledningen till detta är att området för planen som bekant har havererat i känt lerskred.

Det finns mycket kunskap om orsaker till skred på grund av kvicklera, som exempel finns en mycket instruktiv informationsfilm om kvicklera och dess egenskaper, samt om lerskredet i Rissa, Norge 1978 (Youtube), vilken starkt kan rekommenderas, då den påvisar många likheter till lerskredet i Stenungsund.

Det går inte att slå sig fri från tanken att såväl kommunen som projektören av marken i Hammar åsidosatt i dessa fakta, vid deponering av schaktmassor.

Trots allt ger det inträffade som resultat att när området återställts, kommer marken att vara säkerställd och förberedd för det moderna resecentrum och förutsättningar för dubbelspår, med förutsättningar för det resecentrum som Stenungsund och regionen efterfrågar.

Medborgerlig Samling är det enda parti i kommunen som har en långsiktig och genomtänkt plan för infrastruktur, med avsikt att tillgodose behoven från medborgare i HELA kommunen.

Göran Newberg

Medborgerlig Samling Stenungsund

ANNONS