EU:s lagstiftning påverkar dig

Minst 50 procent av de beslut som fattas av politikerna i Stenungsund påverkas av direktiv och lagstiftning från Bryssel, skriver Jessica Gustafsson (V).

ANNONS
|

EU-valet är här och det är dags att gå och rösta. Många känner att EU är långt borta och inte påverkar så mycket i Sverige. Så är det inte, minst 50 procent av de beslut som fattas av politikerna i Stenungsund påverkas av direktiv och lagstiftning från Bryssel.

Lägenheterna på Hasselbacken går inte att rusta upp utan att samtidigt höja hyran då det bryter mot konkurrenslagstiftningen. Stenungsundshem måste agera utifrån ”affärsmässighet” trots att kommunen är skyldig att se till att det finns bostäder till alla. Om vi får bort den här tvångströjan från EU hade Stenungsundshem i stället kunnat agera utifrån allmännyttiga principer vilket hade hjälpt med både bostadsbyggandet och upprustningen av slitna områden. Det är viktigare för högern att skydda privata hyresvärdar än att skydda hyresgästerna.

ANNONS

Vänsterpartiet vill förändra bostadsmarknaden och göra den mer jämlik. För att uppnå detta måste vi få bort det tvingande regelverket från EU. Vänsterpartiet värnar om hyresgästerna; alla medborgare ska ha råd med ett tryggt och bra boende!

Jessica Gustafsson

Kandidat EU-parlamentet

Vänsterpartiet Stenungsund

ANNONS