Tjörns kommun
Tjörns kommun Bild: Karina Hansson

Från utredning till handling i skolfrågan

Replikt till insändaren Tjörns skolor förfaller – upp till kamp för era barnbarn!

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Få saker har så stor betydelse som skolan för att ge barn och unga en bra start i livet. Det är vi vuxna som bär ansvaret att se till barnens bästa för att sedan fatta beslut därefter. Demokrati låter oss tänka olika men detta får inte hindra oss från att ta även de svåra besluten. Kampen för våra åsikter lurar oss ibland att vända oss mot varandra men bra politik enar och förenar.

Miljöpartiet står bakom skolstrukturutredningens sjätte förslag, vilket föreslår ett skolnav F-9 i Häggvall samt ett på västra Tjörn, två kultur- och kompetenscentrum samt en hållbar lokalförsörjningsplan för hela kommunen. Detta förslag har förespråkats inte bara av barn- och utbildningsförvaltningen, utan även av utredande experter och lärarfacken.

Även enligt barn- och utbildningsförvaltningens remiss-svar skulle färre och större skolor göra att:

•Vi kan använda nuvarande behörig personal på ett mer adekvat sätt,

•Tjörn lättare kan locka ny kompetent personal,

•Förbättra förutsättningarna för en god och jämlik undervisning.

Den allra viktigaste kvalitetsfaktorn för barns lärande är nämligen personalens kompetens. Inte att förglömma i en tid när det kommer att råda stor lärarbrist i Sverige.

Färre och större skolor skulle också skapa bättre ekonomi i skolan och frigöra resurser som kan användas för att öka kvaliteten i undervisningen.

Låt framtidens skola på Tjörn vila på beslut baserade på framåtblickande och hållbara beslut, baserade på expertis och erfarenhet.

Vi bjuder härmed in till fortsatt dialog för att gå från debatt till gemensam handling!

Miljöpartiet de gröna Tjörn

LÄS MER:STO-kommunerna anordnar kurser för föräldrar

LÄS MER:30 nomineringar till Nösnäsgymnasiet inför UF-mässan

ANNONS