Gå samman och stoppa den kriminella expansionen

Det är helt klarlagt att vi har ett narkotikaproblem på Tjörn, vilket betyder langning, försäljning och påföljande kriminalitet. Vi kan göra mer för att motverka tillväxten av miljöer som hotar våra unga, anser skribenten.

ANNONS

När man lägger ihop det som händer och har hänt i våra skolor med den kriminella expansionen i vår omvärld, blir man ordentligt oroad för den miljön våra barn och ungdomar befinner sig i.

För det är helt klarlagt att vi har ett narkotikaproblem på Tjörn, därmed langning, försäljning och påföljande kriminalitet. Allt detta cirkulerar rund våra unga samtidigt som de kriminella gängen expanderar till alla delar av vårt land, även Tjörn. Deras jaktmarker är främst våra skolor, föreningar de informella mötesplatser där unga träffas.

Vi har idag över 350 kända kriminella konstellationer i Sverige. I en stor studie 2018 fanns det 5 700 personer knutna till kriminella MC-gäng och 7 000 till övriga kriminella nätverk. Ingen tror att det är färre idag och mörkertalet är stort.

ANNONS

Man kan också uttrycka detta som att det är många som vill, kan och måste försörja sig på den verksamhet som de kriminella nätverken sysslar med. Säljtrycket ökar, efterfrågan ökar, rekryteringen måste därmed också öka. Det gör att våra barn och ungdomar befinner sig i en mycket utsatt position.

Rekryterarna känner inga gränser och kan härja fritt och hänsynslöst i våra skolor och föreningar för att nå sina mål.

Vad gör vi? Kan vi med gott samvete säga att vi gör allt vi kan?

Vi kan göra mer. Föräldrar, familjer, politiker, myndigheter föreningsledare och företag måste gå samman. För att motverka tillväxten de miljöerna som uppenbart hotar våra barn och unga.

Det är ett krisläge, jag hoppas alla förstår det och kraftsamlar alla våra resurser, kunskaper och verktyg för att bekämpa hotet mot våra unga.

Till exempel: stoppa rekryteringen, bekämpa narkotika och partydrogerna samt ge våra barn och unga en meningsfull fritid.

Lyssna och ge dom de behöver, det är det som behöver expandera nämligen ett starkt alternativ till de kriminella gängens erbjudanden.

Frank Holvik (C)

ANNONS