Har NATO-debatten satt sossarna i svajning?

Så sakta i backarna politiker, innan ni förhastat för in vårt land i något ovisst. Det anser insändarskribenten om NATO-frågan.

ANNONS
|

Så är det nog många som undrar i den mediala NATO-propagandan. Den i all hast onödiga tidspressen om ställningstagande i frågan, gör sossarnas resonemang svårbegripligt. Med hetsig marknadsföring och bristfälligt faktaunderlag tycks borgerligheten fått sossarna att tappa självförtroendet i NATO-frågan. Att en rysk till synes förvirrad despot fått våra politiker att proklamera för en återgång till kalla krigets dagar är skrämmande.

Statsministern klargjorde i början av Ukrainakrisen, att rådande säkerhetspolitiska situation i Norden är den bästa visavi Ryssland, och för Sveriges säkerhet. Försvarsministern lovade med enfas att något NATO-anslutning kommer inte han att medverka till. Något militärt hot mot vårt land föreligger heller inte säger Försvarsmakten. Då tycktes regeringen komma ihåg och lärt av historien varför Sovjetunionen och Warszawapakten upplöstes, muren föll och att flera europeiska nationer, bland annat Sverige började en omfattande nedrustning. Om detta hör man inte mycket av idag. Kanske för att inte blottlägga NATO:s kapacitet eller varför NATO så enträget försöker få med Sverige med sina goda flyg- och ubåtsstridskrater och framstående försvarsindustri?

ANNONS

Hur illa Ryssland är rustade för militära offensiver mot vårt område, så offentligt lagt i dager i pågående Ukrainakrig, sägs heller inte mycket. Däremot tycks förvånande nog despotens verbala hotutspel plötsligt få styra vår säkerhetspolitik.

Så sakta i backarna politiker, innan ni förhastat för in vårt land i något ovisst, som sedan kan ligga till grund för neslig historieskrivning i likhet med sveket under andra världskriget!

Gunnar Persson

Kastet, Stillingsön

LÄS MER:Försvaret visar upp sig under slutövning

ANNONS