Hela Orust gynnas av att ungdomar får gratis busskort

Hur ska våra ungdomar få en meningsfull fritid och samtidigt få ett mer hållbart samhälle? Den frågan ställer sig högstadieeleven Sara från Orust i insändaren nedan:

ANNONS
|

Jag har upplevt att det är problematiskt när man som ungdom, utan snabba färdmedel, ska förflytta sig på ön. Vägen är ofta både smal, kurvig och många förare kör i dåraktiga hastigheter på väg till färjan.

Detta gör att vägen inte lämpar sig för att till exempel cykla på, då det blir direkt farligt. Ofta saknas både cykelbana och trottoarer. En bussresa är betydligt säkrare.

Om ungdomar får gratis busskort vid resor på ön, ökar möjligheterna att umgås med vänner och att ta sig till olika aktiviteter. Det stärker ungdomens mentala hälsa, vårdnadshavarna slipper skjutsa sina barn; något som slösar både tid och bensin. Samtidigt minskar de ekonomiska klyftorna.

ANNONS

Det är långt ifrån alla som har råd med kostnaden det innebär att köpa busskort, då ett busskort från Västtrafik för ungdomar 7-25 år i dagsläget kostar 6 100 kr/år. Om man exempelvis har tre barn blir det en kostnad på 18 300 kr/år.

Många föräldrar behöver bråka med Orust kommun då de inte är villiga att dela ut skolkort till alla som känner ett behov. I många fall slutar det med att de inte beviljas skolskjuts.

Om vårdnadshavarna då inte har möjlighet att på något sätt fixa skjuts, går det ut över ungdomen då hen troligtvis kommer behöva byta skola. Med gratis busskort löser sig även den här problematiken.

Ett annat problem är att det går för få bussturer, framförallt på helgerna, men om antalet personer som åker buss ökar drastiskt, kommer sannolikt även bussturerna att göra det, vilket i sin tur gynnar hela samhället.

Det kommer att bli en ökad kostnad för kommunen, men vi måste se till samhällets välmående och behov. Här finns ett glapp.

En 14-åring som tycker ”Gör livet lättare för ungdomar på landet”

ANNONS