Hela Stenungsund vill ha Ucklumskolan

Mer än något annat är det sorgligt att majoriteten i Stenungsunds kommun inte lyssnar på sina medborgare, skriver Linda-Maria Hermansson (C).

ANNONS
|

Den 9 juni röstade Stenungsunds invånare i en historisk folkomröstning om nedläggningen av Ucklumskolan. Frågan var om kommunfullmäktige (S, M och L) gjort rätt i sitt beslut att stänga skolan. Resultatet blev tydligt: 67,9 procent av rösterna visade missnöje med beslutet, medan endast 23,3 procent stödde det. Trots detta valde kommunstyrelsen i måndags att stå fast vid beslutet om nedläggning, något som gör många av oss upprörda.

Valdeltagandet var 43,3 procent, något högre än genomsnittet för folkomröstningar enligt SKR. Det visar att engagemanget var stort, och påståenden om att det ”låga” deltagandet skulle ogiltigförklara resultatet är bara trams.

Stödet för att behålla Ucklumskolan visade sig vara långt ifrån bara en fråga för Ucklum. Av de 6 344 som röstade för att behålla skolan bor 5 466 utanför valdistriktet Svenshögen-Ucklum. Det är ett tydligt tecken på att hela kommunen engagerat sig och inte ens i sina starkaste valkretsar fick S, M och L med sig folket!

ANNONS

Vi i Centerpartiet värnar om demokratin och motsätter oss den behandling som engagerade medborgare fått utstå i media och på sociala medier. Yttrandefrihet och demonstrationsfrihet är grundläggande rättigheter, och det är förkastligt att bli förlöjligad för att använda dem. Personligen har jag blivit anklagad för att agera bedrägligt av andra politiker när jag hjälpt Ucklumbor att förstå sina demokratiska rättigheter. Det är beklagligt.

Men mer än något annat är det sorgligt att majoriteten i Stenungsunds kommun inte lyssnar på sina medborgare. På fullmäktigemötet på onsdag (19/6) tas det slutgiltiga beslutet. Det är dags att kommunfullmäktige börjar lyssna på sina invånare och agerar utifrån deras vilja. Då kommer Centerpartiet återigen att lyssna på medborgarna, stå upp för demokratin, stå upp för HELA Stenungsund och rösta för att behålla Ucklumskolan.

Linda-Maria Hermansson

Gruppledare för Centerpartiet i Stenungsund

ANNONS