Hur kan kostnaderna skena på ett så orimligt sätt?

Byggandet av en gång- och cykelväg längs utfarten från centrala Henån är ett exempel på när något gått väldigt snett och kostnaderna har skenat på ett orimligt sätt, skriver Ulf Carlberg i Henån.

ANNONS
|

Reaktion på artikeln ”Orust betalar tolv miljoner – för 450 meter väg”.

För mig är det självklart att varje förtroendevald kommunpolitiker hanterar invånarnas skattepengar med förnuft och ansvar. En uppfattning jag säkert delar med de flesta som bor här på Orust.

Vissa projekt kostar och trafiksäkerhet för barn och ungdomar är ett sådant exempel. Byggandet av en gång och cykelväg längs utfarten från centrala Henån är dock ett exempel på när något gått väldigt fel och kostnaderna skenat på ett orimligt sätt.

2017 var den beräknade kostnaden 2.2 miljoner. Tre år senare var prislappen fem miljoner och 2023 ska det användas 12 miljoner för att bygga 450 meter cykelväg.

ANNONS

Hur är det möjligt att summan kan växa till mer än det femdubbla på bara drygt sex år. Vad jag förstår så bygger dessa summor på Trafikverkets beräkningar. Det är inte ekonomiskt försvarbart. Det måste omförhandlas med Trafikverket. Enligt nuvarande beräkningar kostar den nuvarande beräkningen ca 26 700 kronor per meter.

Jag föreslår en omförhandling med Trafikverket. Alternativet är den föreslagna gångvägen inklusive trappor vid gamla värdshuset som beräknats till en halv miljon kronor.

Ulf Carlberg

Henån

ANNONS