Hur mycket demokrati tål egentligen M+S?

M+S känner sig hotade när missnöjet med den förda politiken gror, anser Sverigedemokraterna i Stenungsund. SD undrar också om de styrande kommer respektera folkets vilja vid en folkomröstning om Ucklumskolan.

ANNONS

Ingen röstade nog på en ohelig allians mellan Socialdemokrater och Moderater i valet till kommunfullmäktige i Stenungsund. Nu känner dom sig hotade när missnöjet med den förda politiken gror.

Det blir en folkomröstning om Ucklumskolans framtid och nu ställer sig väljarna frågan kommer M+S hedra demokratin eller är folkets vilja ingenting värd?

Vi Sverigedemokrater frågar de styrande:

- Kommer Ni följa resultatet av folkomröstningen?

M och S skriver i ”ansvar för Stenungsund … att: det ska oavsett bakgrund, uppväxtförhållanden eller bostadsort vara möjligt att förverkliga sina drömmar och bygga det liv man själv vill för sig och sin familj.”

ANNONS

Trots det finns det ingen landsbygdspolitik i deras valmanifest.

Sverigedemokraterna gick till val på en levande kommun och landsbygd och för Ucklum innebär det att vi vill se: en utbyggd förskola och klass F-6.

Den positiva sammanhållningen som fanns i Ucklum och gagnade kommunen har nu vänts till frustration och besvikelse.

Tyvärr ser vi att Ucklum inte är ensamma om att ha en nedläggningshotad skola, nationellt är det nio stycken skolor i S-ledda kommuner som står inför samma hot just nu.

Sverigedemokraterna ser små skolor som en tillgång och en trygghet, med oss i ett framtida styre kommer vi leverera politik för hela kommunen!

Sverigedemokraterna Stenungsund

ANNONS