Infrastrukturen i Bohuslän måste förbättras

Långa, krångliga och stundtals farliga pendlingsresor till och från arbete gör att arbetstagare tänker en extra gång, skriver insändarskribenterna.

ANNONS
|

Äntligen glada besked kring återuppbyggnaden av E6. Regeringen skjuter till medel för att reparera E6. Därmed ska kostnaden för det omfattande arbetet med att återställa vägen inte gå ut över andra vägsatsningar. Det är glädjande besked då utmaningarna med Bohusläns infrastruktur inte enbart handlar om den rasade E6:an utan satsningar behövs på många plan. Bohuslän med sina natursköna omgivningar är en pärla på Sveriges västkust. Sin naturliga skönhet till trots står regionen inför en utmaning som kräver akut uppmärksamhet, nämligen infrastrukturen. Bohuslän möter ett växande problem med infrastrukturen som har stor påverkan på invånare och besökare. Allt från vägnätets tillstånd till bristen på tillräcklig kollektivtrafik står som en barriär för regionens utveckling, företagens kompetensförsörjning och invånarnas välbefinnande. Begränsad tillgänglighet av transporter till avlägsna områden har begränsat människors möjligheter till arbete, utbildning och till och med sociala interaktioner. Vi ser att detta påverkar företag och arbetskraft. Långa, krångliga och stundtals farliga pendlingsresor till och från arbete gör att arbetstagare tänker en extra gång innan man söker jobb med lite pendlingsavstånd. Det leder i sin tur till att företag har än svårare att attrahera viktig kompetens till bland annat våra kustnära samhällen. Det finns också risk att inpendlande arbetstagare ser sig om efter nya jobb närmre hemmet för att får mer tid med familj eller fritid.

ANNONS

Det är dags för beslutsfattare att prioritera Bohuslän genom att satsa på infrastrukturen. En extra investering är inte bara en investering i vägar, tåg och internetanslutningar, det är en investering i regionens framtid och välbefinnande.

Genom att förbättra infrastrukturen kan vi främja tillväxt, skapa arbetstillfällen och öka livskvaliteten för alla som kallar Bohuslän sitt hem. Det är dags att agera och ge Bohuslän den infrastruktur den förtjänar.

Camilla Själin, ordförande Unionenklubben Preemraff

Anders Axelsson, ordförande Unionenklubben Borealis AB

Benny Olsson, ordförande Unionenklubben Uddevalla Hamnterminal AB

ANNONS