Ingen kvinna i STO ska behöva vara rädd för att bli utsatt

Låt oss ta ansvar för att vårda och upprätthålla varandras värdighet, skriver Nedžad Deumić.

ANNONS

Visste du att fem kvinnor eller flickor dödas varje timme av en familjemedlem? Visste du att nästan var tredje kvinna har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld minst en gång i livet?

Våld mot kvinnor och flickor är fortfarande en av de mest utbredda och genomgripande kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i världen. Globalt sett har uppskattningsvis 736 miljoner kvinnor utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld i nära relationer, sexuellt våld från en partner, eller både och, minst en gång i livet.

FN-statistiken målar en mörk bild av verkligheten, en verklighet vi delar och aldrig får blunda för.

Våldet har intensifierats i olika miljöer, som på arbetsplatsen och online, och har förvärrats av postpandemiska effekter, konflikter och klimatförändringar.

ANNONS

En viktig del av lösningen ligger i investeringar, i förebyggande åtgärder, men oroväckande nog är åtgärder som syftar till att motverka våld mot kvinnor och flickor ytterst begränsade.

Vi behöver fler investeringar i kvinnoorganisationer, bättre lagstiftning, lagföring av förövare, mer stöd för överlevande och mer utbildning för brottsbekämpning.

Även om könsbaserat våld kan hända vem som helst, var som helst, är vissa kvinnor och flickor särskilt utsatta – till exempel unga flickor och äldre kvinnor.

Våld mot kvinnor och flickor är fortfarande till viss del ett dolt samhällsproblem på grund av tystnaden, stigmatiseringen och skammen kring det. Våldet kommer till olika former, genom exempelvis:

• våld i nära relationer

• sexuellt våld och trakasserier

• människohandel

Vi, aktiva i Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening, tänker denna dag särskilt på alla utsatta kvinnor som utsätts för våld. Vi vädjar samtidigt till alla människor av god vilja att visa civilkurage och bidra till att varje utsatt kvinna får hjälp, skydd och stöd – så att varje brottsoffer får upprättelse. Ingen i STO-regionen ska behöva vara rädd för att bli utsatt. Därför behöver kommunerna, regionen och staten samverka kring såväl förebyggande insatser som lagföring.

Internationella kvinnodagen, den 8 mars, är samtidigt en dag då du, på ditt sätt, kan välja att uppmärksamma den eller de kvinnor som gör skillnad i ditt liv. En blomma, en kanelbulle eller ett trevligt meddelande kan bli en symbol för den uppskattning du känner och som du aldrig kan bjuda för mycket på. Ibland är det i den lilla omtanken som det stora budskapet finns. Låt oss ta ansvar för att vårda och upprätthålla varandras värdighet. Alla goda handlingar räknas.

Nedžad Deumić

Ordförande

STO FN-förening

ANNONS