Inse att vi arbetar för en tryggare skola

Elever i en SU-grupp får möjlighet till ett mindre sammanhang och en bättre anpassad skolmiljö, skriver Göran R Hermansson (S).

ANNONS
|

På senaste mötet i barn- och utbildningsnämnden tog S och KD upp frågan om en särskild undervisningsgrupp (SU-grupp) på västra Tjörn. Elever från västra Tjörn är i dagsläget hänvisade till SU-gruppen på Myggenässkolan (årskurs 1-5) och Häggvallsskolan (årskurs 6-9). Det handlar ofta om elever med olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller som har andra svårigheter som liknar dessa. Elever i en SU-grupp får möjlighet till ett mindre sammanhang och en bättre anpassad skolmiljö samt stöd i sitt lärande som inte går att ge i den ordinarie undervisningen. I SU-grupp kan eleven gå hela skoldagar eller delar av den.

Tanken är att den nya förskolan ska placeras i anslutning till Myggenäs skola. Arkivfoto
Tanken är att den nya förskolan ska placeras i anslutning till Myggenäs skola. Arkivfoto Bild: Hanna Strömbom

Att kunna erbjuda eleverna på västra Tjörn denna möjlighet ligger i linje med arbetet att få en inkluderande skola där alla elever ges möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Det ligger även i linje med arbetet med Tidiga-Samordnade-Insatser för barn och unga som enligt forskning visat sig vara så framgångsrikt.

ANNONS

Tyvärr avslogs vårt initiativ av den liberalledda majoriteten, med motiveringen att de redan hade planer för en SU-grupp i sin budget. Noterbart är att man bara minuter innan visat att stora delar av de medel som dom i budget reserverat för en SU-grupp 2024 nu tas i anspråk för att betala in oplanerade pensionsavsättningar. Till detta kommer att man för 2023 presenterade en ”vinst” för nämnden på 8 miljoner och en del av detta beror på att man sparat in pengar på att inte anställa ett par specialpedagoger (för en planerad SU-grupp). När sedan en ledamot från S i slutet av mötet ville visa upp siffrorna på att nämnden de senaste åren gått drygt 60 miljoner i ”vinst” och satte det i relation med stora barngrupper i förskolan och ett sviktande betygsutfall i skolan så började vissa individer i majoriteten bete sig mycket respektlöst, skrapade med stolar för att störa för att sedan muttrande lämna mötet. Inse att vi arbetar för en tryggare skola.

Göran R Hermansson (S)

Ledamot i barn- och utbildningsnämnden

ANNONS