Jag står för vartenda ord – trots era åthutningar

Vi har olika syn på hur demokratin ska fungera, helt enkelt, skriver Rosalie Sanyang (S).

ANNONS
|

Svar på insändaren ”Varför denna attack, Rosalie?”

Jag står för vartenda ord i min plädering på kommunfullmäktige, trots Benita Nilssons (L) och Rikard Simensens (SD):s åthutningar här i tidningen.

Jag var tydlig med att jag tog PRO Tjörn som ett exempel (eftersom jag är kassör där för tillfället är det den förenings villkor jag kan bäst just nu) för att tydliggöra hur utfallet av kultur och fritidsnämndens luddiga och oförutsägbara bidragssystem kan slå för en förening.

Du, Benita och SD kommer aldrig att kunna tysta mig. Hur sorgesamma ni än tycker att mina yttranden är.

Vi har olika syn på hur demokratin ska fungera, helt enkelt.

ANNONS

För mig och Socialdemokraterna är det jätteviktigt att vi har transparenta, förutsägbara och tydliga regler för bidrag och möjlighet till ansvarsutkrävande genom att politiska beslut protokollförs.

Och det är faktiskt lite av samma fråga här som när det gäller armlängds avstånd i kulturen. För jag menar att det är föreningarna som fritt ska besluta om sina verksamheter och få förutsättningar att ta sitt ansvar. Därför behöver vi ha ett transparent och tydligt system där det inte finns risk för godtycke eller att blotta misstanken om oegentligheter kan uppstå.

Rosalie Sanyang (S)

ANNONS