Järnvägens underhåll bör styras av staten

Socialdemokraterna vill se en ökad kontroll och statlig styrning av järnvägsunderhållet

ANNONS

En fungerande järnväg är grunden för att vi skall kunna komma till arbetet, hälsa på familj samt frakta varor och gods på en väldigt effektivt sätt. Under Alliansåren 2006 och 2014 avreglerades järnvägsunderhållet kraftigt och utsattes för en fullständig marknadsutsättning. Sedan dess kan Riksrevisionen visa på att kostnadens för underhållet i genomsnitt ökat med 74 procent av anbudssumman. Vi kan inte förneka att den svenska järnvägen kantas av brister, föreningar och eftersatt underhåll. Det är därför Socialdemokraterna vill se en ökad kontroll och statlig styrning av järnvägsunderhållet.

Vi är fast bestämda att våra skattepengar skall användas till att rusta upp järnvägen och inte gå till allt för dyra underhåll. Efter att Reinfeldt lade ut underhållet på entreprenad har samhället tappat kontrollen och förlorat en viktig överblick över järnvägen och hur den sköts. Även om den socialdemokratiska regeringen lade om järnvägspolitiken 2014 och storsatsats på järnvägen, genom att skjuta till extrapengar till järnvägsunderhållet i varje höstbudget, finns det fortfarande stora problem. Mellan 2018-2029 satsar regeringen 700 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än av den borgerliga regeringen satsade. Regering beslutade även i år om att länsstyrelserna skall kunna söka extrapengar för att snabba på försenade järnvägsbyggen, vilket bland annat berör sträckan Göteborg-Borås.

ANNONS

Förra våren kom dessutom beslutet att regeringen tillförde 799 miljarder kronor för att underhålla och utveckla både vägar och järnväg mellan 2022 och 2023, vilket är otroligt viktigt för den gröna omställningen. Tiden av låga investeringar, privatisering och bristande kontroll av järnväg är förbi. Vi bygger järnvägen robust och pålitligt i hela landet. Från Malm- och Norrbottniabanan i norr till Kontinentalbanan i söder.Så bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna Tjörn

ANNONS