Jörlanda behöver tågstopp

Jörlanda ligger i ett pendelstråk mellan Stenungsund och Göteborg och då är det lämpligt att även invånarna i Jörlanda får möjlighet att resa med tåg, skriver Christer Wilhelmsson på Järnvägsfrämjandet.

ANNONS
|

Våren 2026 kommer Bohusbanan att stängas av mellan Stenungsund och Göteborg i cirka ett år. Anledningen är att flera arbeten ska utföras på sträckan. Bland annat ska en ny station byggas i Brunnsbo på Hisingen. Kontaktledningarna kommer att bytas. Tågperrongerna i Ytterby och Kode kommer att förlängas så att det går att köra längre tåg. Samtidigt som detta sker bör det byggas en perrong vid station i Jörlanda så att tågen kan göra uppehåll även där. Jörlanda ligger i ett pendelstråk mellan Stenungsund och Göteborg och då är det lämpligt att även invånarna i Jörlanda får möjlighet att resa med tåg. Jörlanda har cirka 1 600 invånare, att jämföras med Svenshögen som har drygt 400 invånare och har tågförbindelser varje timme både mot Uddevalla och mot Göteborg. När station i Brunnsbo blir färdig blir det bra förbindelser från Bohusbanan till start och mål på Hisingen, bland annat till det expansiva Lindholmen där mycket verksamhet äger rum idag. Jörlanda behöver tågstopp för att utvecklas.

ANNONS

Christer Wilhelmsson

Ordförande Avdelning Väst Järnvägsfrämjandet

ANNONS