Kan de inte förstå enkel statistik och matematik?

Har tagit del av några politikers slutsatser om omröstningen gällande Ucklums skolan. Kan dom inte förstå enkel statistik och matematik eller saknas bara sunt förnuft? undrar Roger Andersson.

ANNONS
|

Vi tar det pedagogiskt. Av de röstberättigade valde 8 953 (enligt den första rösträkningen, reds. anm.) att rösta om Ucklumskolan.

De övriga som avstod, kunde inte på grund av sjukdom etc, eller brydde sig inte så värst. Många av dessa kan också tycka både och om skolan

Att då påstå som vissa politiker inom M nu har gjort, att då ska dessa avstående röstberättigade tillräknas Moderaterna och Sossarnas uppfattning i skolbeslutet i fullmäktige – det är ju ett påstående som bara en sådan politiker kan förstå.

Sanningen är ju att 68 procent – 6 072 vill ha skolan kvar och 23 procent – 2 090 ville inte (enligt måndagens rösträkning, reds. anm.).

ANNONS

Så enkelt är utfallet för majoriteten av normalt tänkande invånare i Stenungsund.

Noteras, bör att det endast bor cirka 2 000 i Ucklum/Svenshögen och alla kanske inte kunde rösta av någon anledning. Slutsatsen är att flera tusen röstande är från Stenungsund centrum med omnejd och många har röstat på S och M i EU-valet. Men väldigt många håller inte med sina respektive partier om skolans nedläggning i Ucklum visar omröstningen.

Man frågar sig om Moderaterna och Sossarna även räknar in de som avstod att rösta som sina sympatisörer. Detta vore ju en fantastisk framgång och analogt med resonemanget ovan.

Och så kan dessa politiker säkert argumentera och med samma resonemang som de gör runt utfallet i folkomröstningen för Ucklumskolan.

Rimligen kan dock antas att utfallet i skolomröstningen gäller även för alla de som var ”soffliggare” i omröstningen, då motsvarar utfallet i skolfrågan, då ca 65-70% för skolan och 20-25 % mot skolan.

Hur svårt kan det vara att förstå sunt förnuft, eller om man vill spekulera om hur utfallet blev angående Ucklumskolan om fler hade röstat och inte avstått.

Roger Andersson

ANNONS