Utsläpp från fossila bränslen är orsaken till den globala uppvärmningen, och de fortsätter att öka. Det skriver Carin och Peter Ölmunger från föreningen Demokrati utan gränser. Arkivbild
Utsläpp från fossila bränslen är orsaken till den globala uppvärmningen, och de fortsätter att öka. Det skriver Carin och Peter Ölmunger från föreningen Demokrati utan gränser. Arkivbild Bild: Olof Ohlsson

Klimatet: Varför ökar CO2-utsläppen?

Utsläpp från fossila bränslen är orsaken till den globala uppvärmningen, och de fortsätter att öka. Det skriver Carin och Peter Ölmunger från föreningen Demokrati utan gränser.

ANNONS

Nyligen släppte FN:s klimatpanel sin senaste vetenskapliga rapport om klimatförändringarna. Enligt den råder det ingen tvekan: utsläpp från fossila bränslen är orsaken till den globala uppvärmningen, och de fortsätter att öka. Hur kan det komma sig, trots 27 klimattoppmöten och trots att växthuseffekten varit känd sedan åtminstone 1992 när FN:s klimatkonvention antogs?

Det finns många skäl till detta. Men i grunden handlar det om brister i den globala styrningen. Internationella förhandlingar och -avtal styrs av principer som försvårar, om inte omöjliggör, en bra hantering av klimatkrisen och andra globala problem.

En sådan princip är att alla beslut ska bygga på konsensus, att alla FN:s medlemsstater är eniga. Varje enskild stat får i praktiken vetomakt. Därför tar det i regel väldigt lång tid att landa i ett beslut, och de avtal som formas är ofta urvattnade. Därutöver präglas internationella avtal av frivillighet. Staterna är fria att själva välja om och när de vill ingå i, eller kanske senare lämna, ett avtal. Detta skapar svaga incitament för globalt ansvarstagande. Det föreligger ett akut behov av att utveckla ett mer effektivt och legitimt beslutsfattande på global nivå. Att reformera FN-systemet kan framstå som närmast omöjligt. Vi i föreningen Demokrati utan gränser tror dock att det går om det sker genomtänkt och stegvis.

ANNONS

Som första steg kan en rådgivande parlamentarisk församling inom FN (UNPA) skapas. Genom demokratisk representation och delaktighet skulle en UNPA kunna kanalisera ett globalt förändringstryck i hanteringen av klimatfrågan och andra globala problem. På längre sikt kan en UNPA utvecklas till ett direktvalt världsparlament med mandat att, tillsammans med generalförsamlingen, fatta bindande beslut i frågor som rör hela mänsklighetens och hela jordens framtid.

Detta är förstås ett långsiktigt projekt. Men det behöver startas nu. Ju längre vi skjuter på nödvändiga reformer av FN, desto längre skjuter vi också på ett gemensamt ansvarstagande för människans tillvaro på den här planeten.

Carin och Petter Ölmunger, föreningen Demokrati utan gränser

LÄS MER:Politisk feghet på Orust?

LÄS MER:En prövningens tid väntar kommunen

LÄS MER:Benny Halldin (S) anklagar toppolitiker för partiskhet

ANNONS