Kemiindustrin har viljan, kompetensen och innovationerna som krävs för att ställa om. Det som måste till är ett politiskt ledarskap som tydligare värdesätter och värnar svensk industri. Det skriver Nedžad Deumić (KD) i ett debattinlägg. Arkivbild
Kemiindustrin har viljan, kompetensen och innovationerna som krävs för att ställa om. Det som måste till är ett politiskt ledarskap som tydligare värdesätter och värnar svensk industri. Det skriver Nedžad Deumić (KD) i ett debattinlägg. Arkivbild Bild: Karl af Geijerstam

Kommunen ska inte vara en bromskloss

Kemiindustrin har viljan, kompetensen och innovationerna som krävs för att ställa om. Det som måste till är ett politiskt ledarskap som tydligare värdesätter och värnar svensk industri. Det skriver Nedžad Deumić (KD) i ett debattinlägg.

ANNONS

"Hållbar Kemi" är ett samarbete mellan kemiföretagen i Stenungsund. I måndags fick jag möta företagsrepresentanter och lyssna till deras planer. De investeringsprojekt som företagen är beredda att satsa på är i storleksordningen 10 miljarder kronor med en potentiell koldioxidbesparing på 1 miljon ton per år.

Kemiindustrin i Stenungsund står för ca 2 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp och har ca 2 500 anställda. Den omställning som måste ske kräver utveckling, innovation och radikala förändringar av processer. En förutsättning för kemiindustrins omställning till mer hållbar produktion förutsätter en stabil tillgång till fossilfri el, effektiva miljöprocesser och konkurrenskraftiga villkor för en övergång till biobaserade råvaror. Företagen har tänkt till.

ANNONS

Kemiindustrin har viljan, kompetensen och innovationerna som krävs för att ställa om. Det som måste till är ett politiskt ledarskap som tydligare värdesätter och värnar svensk industri, skyddar de direkta och indirekta arbetstillfällen som industrin generar samt bidrar till att ansvariga myndigheters samordning sker effektivt. En nyckel är att göra flera saker samtidigt, en samverkan mellan de strategiska och operativa nivåerna är nödvändig.

Vad betyder det här för de folkvalda i Stenungsund? Svaret är enkelt. Företagen tvingas navigera i ett komplext landskap där många aktörer är involverade. Det handlar om att få till behovsanalyser, ordentliga underlag och tillståndsprocesser. I vissa fall är staten involverad, i frågor som rör energiinfrastruktur t.ex. I andra frågor är regionen involverad genom den regionala utvecklingsstrategin.

Det vi lokalt kan påverka är att bidra med är att vårda relationerna till industrierna, som bidrar till skatteintäkterna och finansieringen av välfärden, vara lyhörda för deras behov och stötta - politiskt och administrativt - i samordningen med övriga nivåer. Stenungsunds kommun ska inte vara en bromskloss i omställningen till en mer hållbar kemiindustri. Vi ska möjliggöra den.

Nedžad Deumić (KD)

LÄS MER:Dyrt för skattebetalare med fel ledning

LÄS MER:Kö till podiet när heta ämnen debatterades i fullmäktige

ANNONS