Kommunledningen måste kunna svara bättre och agera

Kommunalrådet Olof Lundbergs (S) uttalanden på mötet om väg 650 är befängda. Att en person i hans position kommer med gissningar och personliga antaganden är oseriöst, anser insändarskribenten.

ANNONS

Läsarreaktion på artikeln: Kommunen på mötet: Kan ta tre till fyra år att bygga upp E6" från ST-tidningen den 13 december:

I ST-tidningen, från onsdagen den 13 december, läser jag om mötet i Spekeröds bygdegård där trafiksituationen på väg 650 diskuterades. Kommunstyrelsens ordförande Olof Lundberg var den som ensam representerade Stenungsunds kommun.

Jag kan förstå den oro och fasa boende längs sträckan känner. Vi är många som väntar på svar på frågan, som även ställdes på mötet, om hur lång tid allt kommer att ta. Svaret bör väl komma från Trafikverket och vi har tidigare hört dem uttala sig i termer om ett år gällande återuppbyggnaden av E6, men för tillfället kan Trafikverket inte säga något om en exakt tidpunkt när det ska vara klart.

ANNONS

Tyvärr fanns inga representanter från Trafikverket med på mötet i Spekeröds bygdegård utan istället uttalar sig kommunstyrelsens ordförande och säger att han inte “tror på ett år” utan han höftar till med att det kanske kan ta både tre och fyra år. Svaret som Olof Lundberg gav är helt befängt.

Om han är korrekt citerad i artikeln är det inte seriöst att en representant från kommunledningen, dessutom i en hans position, kommer med personliga antaganden och gissningar.

Jag var inte med på mötet utan läser vad som står skrivet i tidningen, men anser att det är allvarligt att det inte är fakta som återges.

Sist men inte minst yttrar Olof Lundberg sig om hur svårt det är att “få till fartkameror” och hur kommunen har försökt i tre år. Ja, det måste ju ha varit på andra sträckor då än vad som nu är föreslaget längs väg 650.

Lundberg säger också att beslut om fartkameror endast tas en gång om året. Enligt polisen är det Trafikverket som föreslår sträckor med kameror eller så är det kommunen som ansöker om att få kameror för att få ned hastigheten på olycksdrabbade sträckor.

Hör du inte själv, Olof Lundberg, hur dumt det låter att hänvisa till att beslut bara tas en gång om året.

Situationen längs “gamla E6:an” är extraordinär och här bör man väl kunna arbeta för att få till ett extrainsatt möte för att ta beslut. Istället hänvisar kommunstyrelsens ordförande till att han “har fått höra att olycksfall eller dödsfall måste öka först”.

Det här uttalandet visar på bristande handlingskraft och beslutsamhet för att skyndsamt höja säkerheten längs L650.

Gunnel

ANNONS